HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID114
ime B., Milan
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 Radi u šumarstvu od 1957. sa tri godine prethodnog radnog staža. God. 1974. radio je kao lugar u Šumariji Vel. Pisanica. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM