HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1140
ime K., Stjepan  - mlađi
zvanje
zanimanje     
komerc. referent
     

                                                                IZBOR      (lugari /1140)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivana i Marije rođ. Ištvan. Osnovnu školu završio je u Molvama, a Srednju drvno–industrijsku školu u Karlovcu (1951). Cijeli radni vijek proveo je u hrvatskom šumarstvu: od 1.10.1952. do 30.4.1956. god. radio je u ŠG “Garjevica” Bjelovar, zatim do 15.10.1959. radio je u Šumariji Čako vec, a potom do 28.11.1991. u ŠG Varaždin., kad odlazi u mirovinu. Pretežito je radio u ŠG Varaždin kao komercijalni referent.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM