HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11404
ime S., Aleksandar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11404)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1929.
diplomirao10. 10. 1929.
djelovao Osijek

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1928.-29., a diplomirao 10.10.1929. U struci radi od 19.11.1930. Prema nepotpunim podacima, od 1931. do 1937. radio je u Direkciji šuma Brodske imovne op-ćine Vinkovci, zatim kao viši šum. pristav pri ravnateljstvu šuma Nova Gradiška, gdje je 1942. otpušten iz službe.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 65, 113, 150.
 *** ŠL 1939., s. 54; 1940., s. 189, 326; 1942., s. 220, 270.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 539.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM