HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumari



ID11407
ime SRDIĆ, Dušan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik za lovstvo
     


lokacija

rođen7. 7. 1907.Vinkovci
apsolvirao1930.
diplomirao12. 10. 1931.
umro13. 12. 1994.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Mihajla i Olge r. Turek. Osnovnu i srednju školu završio je u Vinkovcima, maturiravši na realnoj gimnaziji 1925. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1929.-30.g., a diplomirao je na Šum. odjelu 12.10.1931. god.
 Prema pronađenim podacima, svoj radni vijek u struci počinje u BiH. Tako je 1937.g., kao šum. pristav, zaposlen u Šumskoj upravi Ljubinje, a 1939.-1940. u Kotarskom načelstvu Travnik. Kraće je vrijeme radio u Direkciji šuma na Sušaku te u Ravnateljstvu banovinskih šuma u Zagrebu (1943.). Slijedi premještaj Ravnateljstvu šuma Banja Luka u svojstvu višeg šum. pristava.
 God. 1947. primljen je u radni odnos kod Saveza lovačkih društava Hrvatske i od tada, a poglavito od 1950. kad prelazi u Institut za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu, isključivo posvećuje lovnoj problematici.
 "D. Srdić se bavio istraživanjem sitne divljači, a posebno vrijedne rezultate postigao je u istraživanju poljske jarebice", (K. Bezak, 1986.). Uz to "bavio se i prevođenjem s češkog, prenoseći nam tako bogata iskustva i znanstvenoistraživačke dosege lovstva te zemlje... objavivši više od 50 struč-nih radova u zagrebačkom Lovačkom vjesniku", (B. Debogović, 1995.).
 Dipl. ing. Dušan Srdić aktivno je sudjelovao na više stručnih skupova u zemlji i inozemstvu od kojih bilježimo: Kongres biologa Jugoslavije u Zagrebu (1953.) i Međunarodni simpozij o jarebici u Pragu (1965.).
 Za svoj plodan rad na unapre-đenju lovstva odlikovan je lovačkim odlikovanjem I. i III. reda Lov. saveza Hrvatske, odlikovanjem Lov. saveza Makedonije i 1986. zlatnom plaketom Šum. instituta Jastrebarsko.

1Ing. Dr. Srdić, 1946: Važnost pčelarstva za šumarstvo. Š.L. 1-6, s.55 PDF
2Briga za zimsku prehranu divljači. LV 6, 1950., s. 92-93.
3Opreznost lovaca onemogućuje nesretne slučajeve. Lovačka knjiga, Zagreb 1951.
4Praćenje i evidentiranje bioloških zbivanja u lovstvu. LV 1, 1951., s. 14-16.
5Uređivanje šumskih livada i pašnjaka u svrhu prehrane divljači. LV 11-12, 1951., s. 201-203.
6Sol u lovištu. LV 2-3, 1952., s. 58-60.
7Ing. D. Srdić, 1952: Šumari i lovna privreda. Š.L. 1-3, s.58 PDF
8Počela je ovogodišnja akcija tamanjenja vukova. LV 11-12, 1952., s. 274-275.
9Izvještaj štaba za borbu protiv vukova. LV 2, 1953., s. 36.
10Lovstvo kao obavezni predmet na poljoprivrednim i šumarskim školama. LV 4, 1953., s. 86-91.
11Uzgoj divljači, Lovna kinologija, Oprema lovaca, Meteorologija, Orjentacija na terenu i određivanje strana svijeta, nesretni slučajevi od oružja i municije. Lovački priručnik, Zagreb 1953., s. 105-183, 238-257, 331-334, 353-356, 362-366, 370-372.
12Da li institut za lovno - naučna istraživanja ili zavod za unapređenje lovstva. LV 12, 1953., s. 269-271.
13LOVAČKI PRIRUČNIK; LOVAČKA KNJIGA, ZAGREB 1953. BIB
14Uloga šumara u lovnoj privredi. Obavijesti 5, 1954., s. 8-14.
15Trčka - poljska jarebica (Perdix perdix). Obavijesti 5, 1954., s. 15-18.
16Značaj lovačkog psa u lovnoj privredi. LV 1-2, 1954., s. 18-20.
17Boniriranje lovišta (za zeca, fazana, trč-ku i kamenjarku). Upute za provedbu bonitiranja, (sa Car, Z. i Rohr, O.). Zagreb 1955.
18Nekoliko riječi u prilog zecu. Vojvođanski lovac 96-97, 1955., s. 164-168.
19BONITIRANJE LOVIŠTA (za zeca, fazana, trčku i kamenjarku); Institut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb 1955. BIB
20Lovstvo u nastavi i privredi. Lovačka revija 2, 1955., s. 132-135.
21Srdić ing. Dušan, 1955: Osvrt na stanje i rad na polju lovne privrede od oslobođenja pa nadalje. Š.L. 11-12, s.552 PDF
22Značaj grmlja sa šumskog i lovnog gledišta. Obavijesti 4, 1957., s. 15-20.
23Ekonomski značaj i uzgoj jarebica kamenjarki. Obavijesti 12, 1959., s. 6-16.
24Poljske jarebice, (monografija). Lovačka knjiga, Zagreb 1962.
25Novi kemijski preparati za sprečavanje šteta od divljači. Obavijsti 1, 1962., s. 97-101.
26Općenito o uzgoju divljači, (sa Car. Z.), Prirodni uzgoj divljači, (sa Car, Z.), Umjetni uzgoj divljači. Lovački priručnik LSH, Zagreb 1967.
27V. Hren i D. Srdić, 1969: Petar Dragišić. Š.L. 1-2, s.75 PDF

nedeterminirano:
28Knjige i brošure
29Članci, prikazi, recenzije, izvješća (važniji radovi)
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 150.
 *** ŠL 1937., s. 548, 614; 1939., s. 264; 1940., s. 464, 610; 1943., s. 24, 268, 331; 1986., s. 468.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 214.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 419.
 *** ŠIM, s. 107, 119, 163-165, 178.
 Čeović, I.: Osvrt na knjigu D. Srdić: Poljske jarebice. LV 5-6, 1962.-63., s. 109-111.
 Jovetić, R.: Još jedan značajan prilog našoj lovačkoj literaturi. LV 1963/64, LXXII, 1/2, s. 17. (D. Srdić: "Poljske jarebice").
 Bezak, K.: Lovstvo. Monografija Šum. inst. Jastrebarsko 1945 - 1985. Zagreb 1986., s. 107-108.
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892 - 1991. Zagreb 1993., s. 46, 94, 127, 137, 138, 140, 148, 152, 154, 173, 181, 199, 205, 208, 211, 212, 214, 221, 251, 300, 309, 375, 439.
 Debogović, B.: U spomen. Dušan Srdić. LV 3, 1995., s. 64.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM