HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11409
ime S., Dragutin
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. iur., dipl. oec., izvanredni sveuč. profesor
     


lokacija

doktorirao Ekonomski fakultet u Zagrebu

 Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Doktorat ekonomskih znanosti s područja ekonomike stekao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 Već vrlo rano, prije II. svj. rata specijalizirao se za problematiku željeznica. Radeći na pravnim poslovima u gospodarstvu, položio je stručni ispit za pravnu službu, a zatim i pravosudni ispit.
 Od 1952. god. bio je tajnik Poljoprivredno - šum. fakulteta, a nakon osamostaljenja, od 1960. do 1972. tajnik Šum. fakulteta u Zagrebu.
 God. 1954. izabran je na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu za honorarnog docenta za predmet Osnove privrednog prava za studente agronomije te Osnove prava sa šumarskim zakonodavstvom, kasnije Privrednog prava, za studente šumarstva.
 Od 1.4.1972. stalni je nastavnik Saobraćajnog studija Građev. fakulteta u Zagrebu za predmet organizacija i eksploatacija željezničkog prometa, a od početka 1976. izvanredni je profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
 God. 1974. završio je tečaj Business game project, što ga je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu organizirao California State University Long Bech iz SAD-a.
 Na Šum. fakulteta u Zagrebu bila mu je od 1961. do 1988. god. povjerena nastava privrednog prava na poslijediplomskom studiju znanstvena organizacija i ekonomika šumarstva.
 Prigodom proslave 125. obljetnice šumarske nastave na Šum. fakultetu u Zagrebu (1985.), dodijeljena mu je počasna diploma "u znak priznanja i zahvalnosti za doprinose razvoju ŠF u Zagrebu..."

1Opći osvrt na projekt izgradnje željeznićkog tunela ispod kanala La Manchea, “Ceste i mostovi” br. 2, 1975, 44-52.
2Uvjeti za razvoj prometa u Velikoj Britaniji, Ceste i mostovi. br. 2, 1975, 69-80.
3Željeznička mreža Istre i njeno povezivanje s prirodnim zaleđem, Zbornik radova “Susreti na dragom kamenu”, 1979, 113-126.

 *** ŠN, s. VIII, X-XII, 193, 194, 250, 383, 501, 539.
 *** Pravni fakultet u Zagrebu 1945 - 1980., (spomenica), Zagreb 1980., s. 229.
 *** ŠL 1986., s. 111.
 *** SŠN 1998., sv. 2, s. 527, 557; sv. 3, s. 282-283.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM