HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11410
ime SRNIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11410)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 10. 1921.Vukovar
apsolvirao1944.
diplomirao18. 10. 1948.
umro17. 2. 1986.Vukovar

 Sin Stjepana i Ane r. Janković. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz trgovačke obitelji. I osnovnu i srednju školu završio je u Vukovaru, maturiravši na realnoj gimnaziji škol.g. 1939.-40.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1943.-44., ali zbog ratnih stradanja i povremenog zaposlenja kao studentadnevničara, (u dokumentaciji vodi se i kao apsolvent 1946.-47.), diplomirao je na ŠG odjelu 18.10.1948. godine.
 Prvo radno mjesto, kao dipl. inženjer dobiva u Krasnom, gdje kao upravitelj Šumarije djeluje od 13.I. do 20.5.1949. Kraće vrijeme (21.5.1949.-31.5.1950.) radi u Kotarskom NO Lošinj kao katastarski šum. referent, pa opet u Krasnom (1.6.1950.-22.10.1952.) kao referent sekcije za pošumljavanje. Svoj boravak u gorskoj Hrvatskoj završava 10.2.1953. nakon što je nakratko bio upravitelj Šumarije Fužine.
 Dužnost upravitelja Lovno-šumske uprave "Tikveš" LŠG "Košutnjak" Beograd prima 11.2.1953. god. S mjesta referenta za lovstvo u Bilju nakon dvije godine zapošljava se u Vinkovcima, i to najprije kao referent u Stanici za šumske pokuse Instituta za šum. istraživanja Zagreb (1.2.1955.- 15.4.1955.), zatim kao referent za lovstvo i eksploataciju u Šumariji Vinkovci (16.4.1955.-1.2.1956.) i kao inspektor za šumarstvo i lovstvo te zaštitu šuma u Inspektoratu za šumarstvo kotara Vinkovci (2.2.1956.-30.3.1960.).
 Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem šumskih gospodarstava 1960. zapošljava se u ŠPIK "Spačva" Vinkovci, u kojem organizira lovnu djelatnost, prolazeći sve dužnosti - od referenta za lovstvo do rukovodioca ekonomske jedinice (pogona) Lovstvo ŠG Vinkovci. Svoju bogatu šumarsku i lovnu djelatnost završava u rodnom Vukovaru, gdje je 14 godina upravitelj šumarije, od 1.3.1970. do 31.12.1984., kad odlazi u mirovinu.
 "Bio je izraziti uzgajivač-lovac, šumarborac za unošenje crnog oraha u vukovarske šume, nosilac oplemenjivanja dunavskih ada, aktivan predavač u šumarskim nivoima obrazovanja. U posebnim prilikama njegov zvonki bas oglasio bi se odom Slavoniji, šumi i Vukovaru." (Šarčević, S., 1986.).
 Kao aktivan dugogodišnji član DIT, odnosno HŠD, u više je navrata
 bio predsjednik ogranka Vinkovci, sudjelujući na mnogobrojnim stručnim šumarskim i lovačkim skupovima i izložbama u zemlji i svijetu.
 Osnivač je i prvi predsjednik Kinološkog društva Vinkovci te dugogodišnji član LS Hrvatske.
 Od većeg broja priznanja i nagrada, koje je primio za svoj požrtvovan rad i doprinos razvoju šumarstva i lovstva, spominjemo: Zlatnu plaketu i povelju u povodu 130. obljetnice osnivanja HSŠD 1976., spomenicu ŠG "Hrast" Vinkovci 1974. te odlikovanje I. reda LSH 1981. god.
 Umro je nepune dvije godine nakon umirovljenja (17.2.1986.) u Vukovaru, gdje je i pokopan na gradskom groblju.

 *** ŠL 1952., s. 74.
 *** ŠN, s. 362; SŠN 2, 686, 687.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 407, 575, 621.
 *** ŠIM, s. 119.
 Koščević, Z.: Uzor pravog šumara, novine "Slavonska šuma" 1985., s. 12.
 Šarčević, S.: In memoriam. Stjepan Srnić, dipl. ing. šum. (1921 - 1986.). ŠL 11-12, 1986., s. 587-588.
 *** HŠD 1996., s. 302, 436.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠARČEVIĆ, Slavko: STJEPAN SRNIĆ, dipl. inž., ŠL 11-12/1986, s.587 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM