HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11414
ime S., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11414)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1985.
diplomirao1986.

član HŠD ogranak
Gospić

1989

Stručna služba

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Aleksandra i Franciske, r. Bečvardi. Hrvat, katolik. Otac mu je bio šumski radnik, a majka kuharica. Osnovnu školu završio je u Vinkovcima, a srednju polazio u Vinkovcima i u Karlovcu.
 Studirao je šumarstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je iz fitocenologije 1986. godine.
 Po završetku fakulteta, a prije stalnog zaposlenja, radio je pola godine kao izvanredni predavač struč-nih predmeta iz šumarstva na tadaš-njem Poljoprivr.-šumarskom srednjoškol. centru - Vinkovci. Potom se zapošljava u ROŠ "Slav. šuma" Vinkovci, PJ Stari Mikanovci u svojstvu revirnika (20.7.1987.). Na dužnost upravitelja Šumarije Udbina, UŠ Gospić, stupa 25.9.1995. god. i na tom se mjestu nalazio i u vrijeme bilježenja ovih podataka (1999.).
 Član je HŠD.

 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 65; 1996., s. 58.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM