HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11418
ime S., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11418)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao1964.

 Sin Ilije i Anđe r. Tišma. Srpske nacionalnosti, hrvatskoga državljanstva, ateista. Otac mu je bio rudar, a majka domaćica. Osnovnu školu počeo je 1945. u Gospiću, a od trećeg do osmog razreda školu polazi u Otočcu. Gimnaziju je polazio u Karlovcu, Bjelovaru i Krapini gdje je maturirao 1956. godine. Školovao se uz potporu Ministarstva za prosvjetu i kulturu Republike Hrvatske.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Beogradu. Diplomirao je šumarski opći smjer 1964. godine.
 Nakon diplomiranja počeo je raditi kao pripravnik u Šumariji Osijek, a potom radi na mjestu referenta za iskorišćivanje šuma, pa kao stručni suradnik za iskorišćivanje šuma. Neko vrijeme bio je rukovodilac poslovne jedinice Osijek u OOUR-u "Drvo" Osijek.
 Posljednje radno mjesto bilo mu je mjesto revirnika u JP "Hrvatske šume", UŠ Osijek, Šumarija Osijek. U starosnu mirovinu otišao je 1.8.1998. (sa 65 godina života i 32 godine radnog staža).
 Član je HŠD Osijek.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM