HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11419
ime S., Velimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11419)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1937.
diplomirao10. 10. 1938.
djelovao Dolac /Srbija/

 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1936.-37., a diplomirao 10.10.1938.
 Prema pronađenim podacima, godine 1943., kao šum. vježbenik, premješten je od Ravnateljstva šuma Gospić u Ravnateljstvo šuma Travnik, gdje je 1944. radio kao šum. pristav. Državni stručni ispit položio je 1943. Izgubio je život prije završetka rata.

 *** ŠL 1943., s. 128, 332; 1944., s. 76.
 *** ŠN, s. 359; SŠN 2, 1998., s. 685.
 Tonković, D.: Nakon 50 godina ponovo na okupu. ŠL 1989., s. 215-223.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM