HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11424
ime STANKOVIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11424)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 3. 1940.Kotezi /Vrgorac/
niže obr.1954.Vrgorac
srednje obr. Srednja šumarka škola za krš Split
apsolvirao1969.
diplomirao1970.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1970.ŠG Bjelovar, Šumarija Križevci, Šumarija Siračpripravnik
1973.
1977.Šumarija Ludbregpomoćnik upravitelja
1991.UŠ Koprivnicašef Korercijalnog odjela
1995.UŠ Koprivnicaupravitelj uprave
umirovljen31. 12. 2003.Ludbreg
umro7. 2. 2020.Ludbreg Sin Petra i Ive r. Radonić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji poljodjelaca. Osnovnu školu završio je u Vrgorcu 1954., a srednju Šumarsku školu u Splitu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1970. godine.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva odmah nakon diplomiranja. Pripravnički staž obavio je u ŠG Bjelovar, radeći kasnije u šumarijama Križevci i Sirač. God. 1973. napušta šumarstvo i odlazi u drvnu industriju. Najprije radi u Tvornici stolica "Mundus" Varaždin, a potom u Tvornici namještaja "Bor" Novi Marof. Nakon četiri godine vraća se šumarskoj operativi. Od 1977. pomoćnik je upravitelja Šumarije Ludbreg, a od 1991., s osnivanjem JP "Hrvatske šume", šef je komercijalne službe UŠ Koprivnica. Od 1995. pa do umirovljenja upravitelj je UŠ Koprivnica. U mirovinu je otišao sa 31. 12. 2003.
 Bio je član je Hrvatskoga šumarskoga društva.

Do smrti 7. veljače 2020. živio je u Ludbregu.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** Poslovno izvješće "HŠ" 1995., s. 63; 1996., s. 54.
 *** SŠN 2, 1998., s. 693, (Ante!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HORVAT, Gabrijel: Ante Stanković, dipl. ing. šum. (1940. – 2020.), ŠL 3-4/2020, s.221 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM