HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11425
ime S., Zlata
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11425)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1985.
diplomirala17. 6. 1986.

 Kći Josipa i Ane r. Kirin. Hrvatica, katoličke vjere. Roditelji su joj poljodjelci. Osnovnu je školu završila u Vel. Grđevcu 1977., a ispit zrelosti položila je u COU Bjelovar, na Hortikulturnom usmjerenju, 1981. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na ŠG odjelu 17.6.1986. godine.
 Godine 1987. zaposlila se u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, a nakon pripravničkog staža od 1988. do 1992. radila je u Šumariji Veliki Grđevac kao tehnolog pripreme rada. Od 1992. nalazi se u Šumariji Novska na mjestu revirnika.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM