HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11426
ime S., Makso
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11426)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1928.
diplomirao6. 2. 1933.
djelovao Srednji /BiH/

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol.g. 1927.-28., a diplomirao 6.2.1933.
 Prema nepotpunim podacima od 1939.-1943. radio je u BiH kod Direkcije šuma Banja Luka, zatim kao činovnik Prometne uprave državnih željeznica Usora-Pribinić (Teslić), te kao viši šum. pristav Prometne uprave Kusača u Zavidovićima.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 150.
 *** ŠN, s. 355.
 *** ŠL 1939., s. 396; 1940., s. 368; 1943., s. 24, 331.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM