HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11428
ime STARČEVIĆ, Martin
zvanje
zanimanje     
kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11428)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1854.Žitnik /Lika/
apsolvirao1879.
umro21. 9. 1908.Đurđevac
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je apsolvirao 1879. na GŠU u Križevcima.
 Prema nepotpunim podacima, više godina služio je kao šumar kod Otočke i Đurđevačke imovne općine. Zatim napušta šumarsku službu i radi kao mjernik, posjednik, te ravnatelj "Banke za Podravinu". Umro je u Đur-đevcu, navršivši 54 godina života.
 Djelovao je u interesu šumarskog staleža i šumarstva Hrvatske.
 Iako je kraće vrijeme bio suradnik Šum. lista (1883-1886.), objavio je nekoliko vrijednih članaka o problematici imovnih općina.
 U početku službovanja bio je pravi član HSŠD. Njegovom je inicijativom na skupštini društva 1884. u Zagrebu usvojena rezolucija kojom se vlada upozorava na manjkavosti u šumarskoj upravi.
 Bio je i član zastupstva Đurđevačke imovne općine.
 Za vrijeme školovanja u Križevcima sudjelovao je u radu "Pluga", društva slušatelja GŠU.

1Piše kot. šumar M. Starčević., 1883: Pripomenak k Ettingerovu stroju za sjetni žira.. Š.L. 5, s.228 PDF
2Piše M. Starčević, kot. šumar u Virju, 1883: Čuj, vidi pa se divi!. Š.L. 5, s.251 PDF
3Piše Martin Starčević, šumar u Virju, 1884: Nekoliko primjetabah k nacrtu osnove novog šumskog zakona.. Š.L. 1, s.9 PDF
4Piše M. Starčević, šumar, 1884: K preustroju uprave imovnih obćina.. Š.L. 4, s.205 PDF
5Piše Martin Starčević, kotarski šumar, 1885: Kako da si imovna obćina gjurgjevačka osjegura obstanak ?. Š.L. 1, s.20 PDF
6Piše M. Starčević, 1886: Kako i tko ima voditi disciplinu nad činovnici i službenici imovnih obćina?. Š.L. 4, s.162 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Iskaz članova HSŠD 1882., (ŠL).
 *** Umro Martin Starčević. ŠL 10, 1908., s. 400.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17, 150.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 59, 147, 160, 171.
 *** ŠN, s. 49; SŠN 1, s. 145, 150.
 *** PŠH 1846-1976., Zagb, s. 69, 410.
 Husinec, R. i Delić, P.: GŠU u Križevcima. MH Križevci, 1995., s. 91, 94.
 *** HŠD 1846-1996., Zgb 1996., s. 56.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Umrli: (Mato Kolibaš, Nikola Gamiršek i Martin Starčević), ŠL 10/1908, s.398 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM