HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11429
ime S., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11429)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1954.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1958.
diplomirao20. 6. 1959.
djelovao Jasenovca

 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1957.-58., na Šumarskom odjelu, Šumskouzgojni smjer, a diplomirao 20.6.1959. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM