HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11433
ime S., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva.
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11433)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1970.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1975.
diplomirao16. 2. 1976.

član HŠD ogranak
Karlovac

1977

umirovljenici redoviti

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Marice r. Šebetić. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Školovao se u Karlovcu: osnovnu je školu završio 1966., a srednju Šumarsku školu 1970.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 16.2.1976. godine.
 U struci se zaposlio kao pripravnik ljeti 1977. u RJ Uređivanje šuma ŠG Karlovac. Pripravnički staž nastavio je 1978. u Šumariji Draganići, gdje nastavlja raditi kao revirnikposlovođa do 1979. god. Polovinom 1979., vraća se u RJ Uređivanje šuma ŠG Karlovac, gdje je na mjestu taksatora do 1986., kada se vraća u Šumariju Draganići za tehnologa na uzgoju šuma. Taj posao radio je do 1.1.1990. kada postaje upravitelj Šumarije Draganići. Na tom je mjestu do prosinca 1991. kad odlazi u Hrvatsku vojsku, u kojoj ostaje do ožujka 1992. godine.
 Po povratku iz HV zapošljava se u JP "Hrvatske šume" UŠ Karlovac, na mjestu šefa Proizvodnog odjela. Na tom se mjestu nalazio i prigodom prikupljanja ovih podataka (1996.). Uz redovan rad bio je 1980.-81. vanjski predavač stručnih predmeta u Šumarskoj školi Karlovac.
 Od 1986. do 1990. bio je zastupnik VUR-a Sabora SR Hrvatske.
 Član je HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65.
 *** Poslovno izvješće "HŠ" 1995., s. 63 i 1996., s. 56.
 *** Šumarska škola Karlovac 1997., s. 64, 72, 87.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM