HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11442
ime S., Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., sveuč. profesor, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11442)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1958.
diplomirao6. 9. 1960.
magistrirao1978.Agronomski fakultet u Zagrebu
doktorirao1982.Agronomski fakultet u Zagrebu

 Sin Marka i Kate r. Milanović. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu školu završio je u Drenju., a gimnaziju u Požegi 1954. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1957.-58.g., a diplomirao na osamostaljenom Šum. fakultetu, na ŠG odjelu 6.9.1960.
 Nakon diplomiranja zapošljava se u ŠG Osijek, gdje radi i prije i poslije odsluženoga vojnog roka. U svojstvu pomoćnika upravitelja šumarije najprije radi u Šumariji Đakovo (2.10.1961.-15.3.1962.), a zatim u Šumariji Osijek (16.3.1962.-15.3.1963.).
 Slijedećih 30 godina (16.3.1963.-14.1.1993.) ostat će vjeran Vodnoj zajednici (kasnije Vodoprivrednom poduzeću) "Vuka" Osijek, gdje najprije kao referent za šumarstvo skrbi oko proizvodnje sadnog materijala i tzv. vanšumskog uzgoja brzorastućih vrsta drveća, a od 1972. pa sve do umirovljenja 1993., kao rukovoditelj Biotehničkog sektora, objedinjava sve gospodarske poslove iz oblasti vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede i ribarstva. Iako se ribarstvo unutar vodoprivrede vodi kao sporedna djelatnost, tu je dipl. ing. šumarstva Ivan Stević postigao izvanredne rezultate.
 Ekvivalent magistra znanosti iz oblasti ribarstva postigao je 1978.g. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu u postupku stjecanja doktorata znanosti temeljem do tada objavljenih radova. Najvažniji rad u tome bio je onaj o reprodukciji europskog soma (Silurus glanis L.) i proizvodnji somovskog mlađa na principima intenzivne akvakulture. Doktorat znanosti iz ribarstva obranio je 1982.g. na istom fakultetu obranom rada pod naslovom "Uzgoj soma (Silurus glanis L.) peletiranom hranom u ribnjačkim uvjetima".
 Na Poljopriv. fakultetu u Osijeku bio je predavač u dopunskom radnom odnosu od 1981. do 1987. god. na predmetu ribogojstvo (na VI. i VII. stupnju studija), a hranidbu riba na poslijediplomskom studiju istog fakulteta predaje i 1999. godine.
 Uz razradu originalne tehnologije intenzivnog tova soma do konzumne mase u ribnjačkim i kaveznim uvjetima, po čemu je postao jedan od pionira uzgoja ove vrste ribe ne samo
 u nas nego i u Europi, dr. sc. Ivan Stević ostvario je nekoliko inovacija: konstrukcija automatske hranilice na daljinsko upravljanje za uzgoj šaranskog mlađa na velikim ribnjačarstvima; izrada hranidbenih tablica za intenzivni uzgoj soma u ribnjacima i kavezima; konstrukcije prve domaće višeklatne samoslužne hranilice i dr.
 Kao znanstveni suradnik Zavoda za zaštitu bilja i biljnih prerađevima Poljopriv. fakulteta u Osijeku, uključen je u projektni zadatak "Suzbijanje divljeg sirka na kanalima" (1983.-1990.), a u razdoblju 1991.-1995. glavni je istraživač znanstvenoga projekta "Intenziviranje mirnovodnog ribogojstva".
 S istančanim smislom za inovacije, obogaćen znanjem iz geodezije, 1991. i 1992. razrađuje i u praksu uvodi novu tehniku šesterokutnog iskolčivanja u svrhu podizanja topolovih plantaža.
 Kao praktičar i teoretičar sudjelovao je od 1974. do 1999. god. na gotovo svim važnijim domaćim struč- nim i znanstvenim skupovima iz ribarstva i suzbijanja korova. Objavio je više od 80 stručnih i znanstvenih radova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM