HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11446
ime S., Ante
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11446)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao27. 10. 1964.
magistrirao1985.Universite Laval Quebec
karijera1964.Institut Zagreb

 Sin Branka i Ive rođ. Holetić. Hrvat, rimokatolik, hrvatskog i kanadskog državljanstva. Otac mu je bio liječnik. I osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Maturirao je na klasičnoj gimnaziji 1959. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1962.-63., a diplomirao na ŠG odsjeku 27.10.1964. godine.
 Prvo zaposlenje dobio je u Institutu za šum. i lovna istraživanja u Zagrebu, gdje, uz pauzu od godinu dana zbog služenja vojnog roka, radi od 1964. do 1969. God. 1967.-68. bio je na specijalizaciji u Centre national de recherche forestiere u Nancyju (Francuska). God. 1969. trajno odlazi u Kanadu. Zaposlio se u Ministere des ressources naturelles du Quebec - Direction de la recherche forestiere na poslovima genetskog oplemenjivanja ariša i obične smreke.
 God. 1985. magistrirao je na grupi ekologija - pedologija Šum. fakulteta Sveuč. Laval (Quebec - Kanada).
 Stalni je član Udruge šum. inženjera Quebeca.
 Dosad je objavio tridesetak radova u svezi proizvodnje sadnica za pokusne plantaže te podizanja i praćenja pokusnih plantaža.

 *** PŠH 1846 - 1976., Zgb 1976., s. 419.
 *** ŠIM, s. 119, 165, 178.
 *** SŠN sv. 2, Zagreb 1998., s. 692.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM