HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11447
ime S., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva.
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11447)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1989.
diplomirao15. 2. 1990.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1991

Šumarija Gunja

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Katarine r. Lenić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Štitaru. Srednju školu polazio je u Županji, Vinkovcima i Karlovcu. Maturirao je na Šumarskoj školi u Karlovcu. 1980. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu iz ekologije šuma 15.2.1990. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Utjecaj klimatskih čimbenika na sušenje hrasta lužnjaka u spačvanskom bazenu".
 Pripravnički staž obavlja u Šumariji Otok, ŠG Vinkovci, od 1.3.1990. Nakon godine dana, osnivanjem JP "Hrvatske šume", u istoj šumariji imenovan je revirnikom, na kojoj se dužnosti nalazio i početkom 1999.g.
 Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM