HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1145
ime K., Stanko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika, čuvar šume i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /1145)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Dragutina i Tinke rođ. Vratarić. Osnovnu školu završio je u Josipdolu, a Šum. školu u Karlovcu (1984). Od 1985. do danas radi u Šumariji Josipdol, UŠP Ogulin. Kao čuvar šume i lovišta zadužen je za Gosp. jedinicu Alilovica. Živi u Josipdolu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM