HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11451
ime S., Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11451)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao15. 1. 1988.

član HŠD ogranak
Ogulin

1.12.1994

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Velimira i Marice r Kučinić. Hrvat, katolik. Otac mu je dipl. ekonomista, a majka domaćica. Školovao se u Ogulinu: Osnovnu je školu završio 1977., a maturirao je na CUO, matematičkoinform. smjer, 1981. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 15.1.1988. na ŠG odjelu.
 Zaposlen je u JP "Hrvatske šume", UŠ Ogulin, kao stručni suradnik za iskorišćivanje šuma, a zatim kao upravitelj uprave.
 Član je poglavarstva Grada Ogulina.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** Poslovno izvješće "HŠ" 1995., s. 63. i 1996., s. 56.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM