HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11454
prije
ime S., GABERŠEK, Marija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11454)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1952.
diplomirala1954.

 Kći Franca i Alojzije rođ. Bren-čić. Slovenske nacionalnosti i državljanstva. Potječe iz obitelji srednjo-školskoga profesora. Školovala se u Ptuju: osnovnu je školu završila 1939., a Državnu gimnaziju 1948. godine.
 Studirala je na Poljoprivrednošumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirala je na Šumarskom odjelu, Biološki smjer, škol.g. 1951.-52., a diplomirala 1954.
 Nakon diplomiranja od 1954. do 1960. operativno je vodila šumske rasadnike za privatne šume GGO Celje, sastavljala je i izvodila gospodarske osnove za privatne šume. U razdoblju 1960.-65. na Općini Celje brinula se o prikupljanju i kontrolirala trošenje financijskih sredstava za izvođenje šumskouzgojnih radova u privatnim šumama; izdavala je sječne i krčidbene dozvole i sječne naloge zaštite šuma od šumskih krađa. Najveći dio radnoga vijeka (1965.-1987.) provela je kao jedini šum. inspektor za područje šest općina i brinula se za izvođenje dugoročnih šumskogospodarskih osnova te za izvođenje za-štite od šumskih šteta i požara.
 Od 1987. nalazi se u mirovini. Živi u Celju.

 *** ŠN, s. 366; SŠN sv. 2, ŠF Zagreb 1998., s. 688 (kao Stiplovšeg!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM