HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID11455
ime STIVIČEVIĆ, Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, šum. nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11455)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

rođen13. 1. 1885.Stari Mikanovci /Vinkovci/
apsolvirao1905.
diplomirao1906.
umro8. 7. 1971.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Stjepana, općinskoga pisara, i majke Cecilije r. Jurić, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Obću pučku školu završio je u Cerni 1895., a Kralj. veliku gimnaziju u Vinkovcima 1903. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. akad. u Zagrebu. Diplomirao je 1906.
 Prema podacima koje smo primili od dipl. ing. Božene Šarić-Vujasinović, službovanje je počeo 1906. u Draganiću kod Karlovca kao šum. vježbenik. Slijedi zaposlenje u Gospiću, gdje se kao kotarski šumar I. razreda osobito angažirao na pošumljavanjima. Od 1922. do 1925. šef je Šumske uprave u Kostajnici u svojstvu nadinženjera I. kategorije, a od 1925. do 1930. bio je šumarski nadsavjetnik u Direkciji šuma Vinkovci. Od 1930. radi u Šum. upravi u Karlovcu, Direkcija šuma Zagreb, kao šef uprave. Umirovljen je 24.9.1932.
 Bio je vrstan poznavatelj šumskog raslinstva. Volio je lov i glazbu. Surađivao je u Šum. listu, Narodnom šumaru i Hrvatskom planinaru.
 Bio je član HSŠD (od 1906.).

1Uređenje šuma - II. dio; Klub hrvatskih šumarskih akademičara, Zagreb 1906. BIB
2Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika. ŠL 1934., s. 29-30.
3Ing. A. Stivičević, 1937: Uredba o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika.. Š.L. 1, s.29 PDF
4Ing. N. Stivičević, 1937: Pregled šum. vegetacije u Hrvatskoj.. Š.L. 12, s.671 PDF
5Ing. N. Stivičević, 1938: Uredba o organizaciji Ministarstva šuma u praktičnoj primjeni.. Š.L. 2, s.87 PDF
6Ing. Nik. Stivičević, 1938: Osvrt na šum. skupštinu 1938,. Š.L. 12, s.649 PDF
7Ing. N. Stivičević, 1940: Akademija nauka U. R. S. R. Kijev: Dendroflora U.R. S. R.. Š.L. 6, s.334 PDF
8Ing. N. Stivičević, 1940: P. F. Željeznov: Da li je bolja jesenska ili proljetna sjetva hrastovog žira u šumskim vrtovima?. Š.L. 6, s.334 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Iskaz članova HSŠD, ŠL 1908, 1915.
 *** ŠL 1940., s. 270, 609; 1941., s. 325; 1943., s. 24, 267.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 3, 150.
 Kauders, A.: Šum. bibl., s. 38, 59, 171, 227.
 *** ŠN, s. 102; SŠN 2, 1998., s. 123.
 *** PŠH s. 34, 190, 414.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 548.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM