HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11466
ime STOJKOVIĆ, Mladen
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11466)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen19. 4. 1923.Velika Gorica
apsolvirao1950.
diplomirao14. 4. 1954.
magistrirao11. 6. 1978.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera Zagreb
umro5. 4. 2019.Zagreb
dodatne listeHŠD četvrtak Sin Janka i Milke r. Ježutković. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio sudski službenik, a majka domaćica. Pučku školu završio je u Velikoj Gorici 1934., a II. realnu gimnaziju u Zagrebu 1944. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1949.-50., a diplomirao na ŠG odjelu 14.4.1954. Na istom je fakultetu 11.6.1978. i magistrirao, obranivši rad iz područja oplemenjivanja šumskog drveća pod naslovom "Varijabilnost i nasljednost listanja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)".
 Prvo zaposlenje u struci dobio je odmah nakon diplomiranja u Sekciji za uređivanje šuma Zagreb. God. 1955. upravitelj je Šumarije Sisak. Od 1957. do 1972. upravitelj je Šumarije Velika Gorica. Ostatak radnog vijeka proveo je u ŠG Zagreb (1972.-1988.), uspješno vodeći poslovanje gospodarstva.
 Uz poslove u operativi mr. sc. Mladen Stojković bavio se i znanstvenim radom, surađujući u Šum. listu i drugim šumarskim publikacijama. Posebno je pažljiv prema preminulim strukovnim kolegama i njihovim obiteljima. Napisao je veći broj dirljivih osmrtnica. Surađivao je na knjizi "Hrv. šum. društvo 1846 - 1996." Bio je zadužen za prikaz rada JŠU od 1922. do 1939. (s. 165-216) i HŠD od 1945. do 1960. Baveći se poviješću šumarstva, u novije vrijeme objavljuje pregledne članke o našem šumarstvu u vrijeme tzv. versajske Jugoslavije. Pripremio je za tisak govor dra Jure Šuteja u Narodnoj skupštini 1928. godine o prilikama u šumarstvu.
 U Sekciji za genetiku i oplemenjivanje šum. drveća pri Zajednici fakulteta biv. Jugosl. aktivan je sudionik XVIII IUFRO kongresa u Ljubljani (1986.).
 Veliko zadovoljstvo pričinjalo mu je fotografiranje. Za taj hobi dobio je medalju Narodne tehnike "Šuma i život 1979". i nagradu po natje-čaju za fotografiju "Bidermajer u Hrvatskoj" (Vjesnik, 28.9.1997.).

1Način rasprave o gospodarenju državnim šumama u novinama 1928.g. Šum. list 1-2, 1998., s. 53-60.
2Stojković, M., 1981: NIKOLIĆ, Nenad, dipl. inž.. Š.L. 1-2, s.103 PDF
3Stojković, M., 1983: Šume grada Zagreba i zagrebačke regije. Š.L. 11-12, s.499 PDF
4Gnojidbom do većeg uroda žira hrasta lužnjaka. Šumarski pregled 3-4, Skopje 1984., s. 145-152.
5Stojković, M., 1985: Uz najstariji udžbenik iz područja uzgajanja šuma u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.586 PDF
6With fertilizer to larger crop of acorns in pedunculate Oak (Quercus robur L.). XVIII World congress, Ljubljana 1986., (poster n. 274.).
7Stojković, M., 1988: Besplatne sadnice (2). Š.L. 3-4, s.176 PDF
8Stojković, M., 1989: Izložba »Drvo u Turopolju«.. Š.L. 3-5, s.191 PDF
9Stojković, M., 1990: Novi tip protupožarnih grablji. Š.L. 11-12, s.546 PDF
10Mladen Stojković, 1991: Varijabilnost i nasljednost listanja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). GŠP vol. 27 s. 227
11Petrović, F.,Mesić, M., Stojaković, M., 1991: VOJISLAV VRANEŠ, dr. dipl. inž. šum. dipl. ekonomista. Š.L. 10-12, s.570 PDF
12Stojković, M., 1995: Propadanje poljskog brijesta (Ulmus minor Mill. sin, Ulmus carpinifolia Suckow) u bivšem prigorsko-zagorskom području. Š.L. 5-6, s.183 pdf
13Stojković, M.:, 1995: Proslava 50. godišnjice upisa na Šumarski fakultet. Š.L. 11-12, s.436 PDF
14Stojković, M., 1996: Šumarsko društvo nakon 90 godina u Turopoljskom lugu. Š.L. 7-8, s.365 PDF
15HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO 1846 — 1996. ; Hrvatsko šumarsko društvo, ZAGREB 1996. BIB
16Stojković, M., 1997: Šumarsko društvo Zagreb u posjeti Šumariji Vrbovec. Š.L. 1-2, s.106 PDF
17Stojković, M., 1997: Pavao Vojt, dipl. inž. (1922-1997). Š.L. 9-10, s.575 PDF
18Stojković, M., 1997: Ante Krstinić, Anali za Šumarstvo 19/2 - Godina 1994. Genetika crne johe (Alnus Glutinosa (L) Gaertn.). Š.L. 11-12, s.681 PDF
19Stojković, M., 1997: Šume i šumarstvo Argentine - predavanje prof. inž. Z. Laurića. Š.L. 11-12, s.684 PDF
20Stojković, M., 1998: Način rasprave o gospodarenju državnim šumama u novinama 1928. godine. Š.L. 1-2, s.53 pdf
21Stojković, M., 1998: Ekskurzija HŠD, ogranak Zagreb na područje sjevernog Velebita. Š.L. 11-12, s.578 PDF
22Stojković, M., 1999: Stjepan Ogulinac, dipl. inž. šum. (1918 - 1998). Š.L. 1-2, s.90 PDF
23Stojković, M., 1999: Šumarska knjiga na tržištu?. Š.L. 3-4, s.151 PDF
24Stojković, M., 1999: Govor dr. Jure Šuteja u narodnoj skupštini 1928. god. o prilikama u šumarstvu. Š.L. 3-4, s.161 PDF
25Stojković, M., 1999: Sibirski led u srcu. Š.L. 9-10, s.516 PDF
26Stojković, M., 2000: Ekskurzije Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb na području uprava šuma Vinkovci i Bjelovar. Š.L. 9-10, s.616 PDF
27Stojković, M., 2000: Rudolf Štraser, dipl. ing. šum. (1912 – 2000). Š.L. 11-12, s.752 PDF
28Stojković, M., 2001: Poboljšanje protupožarne zaštite pomoću protupožarnih grablji. Š.L. 1-2, s.75 PDF
29Stojković, M., 2002: Zvonimir Gudek (1924 - 2002). Š.L. 11-12, s.668 PDF
30Stojković, M., 2003: Antun Tiljak (1914 – 2003). Š.L. 7-8, s.435 PDF
31Stojković, M., 2004: Prilog tehnologiji gašenja šumskih požara. Š.L. 1-2, s.63 pdf
32Stojković, M., 2005: Zdravko Rokoš (1924 – 2004). Š.L. 7-8, s.460 PDF
33Stojković, M., 2007: Ivan Štimac, (1926 – 2007) . Š.L. 7-8, s.404 PDF
34Stojković, Mladen, 2011: Dragutin Kiš (1924 – 2010). Š.L. 9-10, s.535 PDF
35Mladen Stojković, 2017: RIZIČNI PROCESI INOVATORA. Š.L. 11-12, s.615 PDF

nedeterminirano:
36VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Piškorić, O.: Osvrt na Glasnik za šum. pokuse Vol. 27. Zagreb 1992., ŠL 9-10, 1992., s. 477-479.
 *** ŠL 1995., s. 436.
 Maričević, I.: Kazalo autora, suradnika Šum. lista... ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 *** ŠN, s. 364; SŠN 2, s. 688, 631.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. VinkovciZagreb, 1996., s. 539, 553.
 *** HŠD 1846 - 1996, s. 382, 384.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM