HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID11469
ime S., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11469)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

apsolvirao1991.
diplomirao1. 7. 1993.

član HŠD ogranak
Ogulin

6.12.1994

Stručne službe UŠP Ogulin

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vlade i Magde r. Cerovac. Hrvat, katolik. Potječe iz građanske obitelji. Osnovnu i srednju školu polazio je u Ogulinu. Maturirao je na COUO Ogulin 1986. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1990.-91., a diplomirao na ŠG odsjeku 1.7.1993. iz dendrometrije. Obranio je diplomski rad naslova "Ovisnost normalnog presjeka o debljini prsnog promjera poljskog jasena".
 Zapošljava se u ŠG Ogulin. Nakon pripravničkog staža i završetka informatičkoga tečaja na dužnosti je rukovoditelja Informatičkog odjela ogulinske uprave šuma.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1996., s. 56.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 701.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM