HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11469
ime S., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1991.
diplomirao1. 7. 1993.

član HŠD ogranak
Ogulin

6.12.1994

Stručne službe UŠP Ogulin

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vlade i Magde r. Cerovac. Hrvat, katolik. Potječe iz građanske obitelji. Osnovnu i srednju školu polazio je u Ogulinu. Maturirao je na COUO Ogulin 1986. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1990.-91., a diplomirao na ŠG odsjeku 1.7.1993. iz dendrometrije. Obranio je diplomski rad naslova "Ovisnost normalnog presjeka o debljini prsnog promjera poljskog jasena".
 Zapošljava se u ŠG Ogulin. Nakon pripravničkog staža i završetka informatičkoga tečaja na dužnosti je rukovoditelja Informatičkog odjela ogulinske uprave šuma.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1996., s. 56.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 701.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM