HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1147
ime K., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1147)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1982. god. Sudionik je Domovinskog rata i 80–postotni invalid. Prije odlaska u HV radio je osam godina kao poslovođa u UŠ Požega, u Šumariji Velika. Kao invalid bez noge napustio je šumarstvo i prekvalifi cirao se za stolarski obrt. S obitelji živi u Golom Brdu kod Velike.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM