HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11477
ime STRINEKA, Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik, inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11477)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 7. 1907.Dvor na Uni
apsolvirao1930.
diplomirao20. 6. 1930.
umro22. 3. 1985.Zadar Sin Marka i Eve r. Đurek. Hrvat, grkokatolik. Otac mu je bio nadlugar, a majka domaćica. Niže razrede pučke škole polazio je u Dvoru na Uni, a maturirao je, kao odličan učenik, 1926. na gimnaziji u Sisku.
 Šumarstvo je studirao na Gos podarsko-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1929.-30. i za manje od četiri godine diplomirao na Šumarskom odjelu 20.6.1930.
 Odmah nakon diplomiranja zapošljava se kao dnevničar u Direkciji šuma na Sušaku u taksacijskom odjelu, gdje je bio uključen u poslove uređivanja šuma na Velebitu, u Štirovači, koja se trebala proglasiti nacionalnim parkom. Nakon odsluženoga vojnog roka nastavlja kao dnevničar u Direkciji šuma Zagreb. Stalno zaposlenje u svojstvu šum. inženjera pripravnika dobiva 1932. u Direkciji drž. šuma u Vinkovcima, a nakon položenoga stručnog ispita 1934. bio je postavljen za upravitelja Šumarije Morović. Opredijelivši se za poslove ure-đivanja šuma, već slijedeće (1935.) godine biva vraćen u Direkciju Vinkovce, gdje ga zatječe II. svj. rat.
 Godine 1945. iz Ravnateljstva državnih šuma Vinkovci premješten je u Daruvar za šefa taksacije pri Odjelu za šumarstvo Okružnog NO Daruvar, a 1947. za pomoćnika direktora ŠG "Psunj" Nova Gradiška. God. 1948. vraća se u Vinkovce, najprije na radno mjesto dispečera, a zatim za šefa tamošnje Sekcije za uređivanje šuma. Posljednjih 10 godina aktivne službe (1963.-1973.) radi u Republičkom sekretarijatu za šumarstvo i poljoprivredu u svojstvu šum. savjetnika i inspektora, sve do umirovljenja, krajem 1973., nakon gotovo 43 godine aktivnog rada u struci.
 "Dipl. ing. Milan Strineka najveći dio svoga stručnog znanja posvetio je uređivanju šuma. Za taj posao imao je kao učitelje poznate struč-njake dipl. ing. Stjepana Šurića i dipl. ing. Milana Crnadka. Radio je u šumama Slavonije, u nizinskim i brdskim, na poslovima uređivanja šuma ali i melioracija, kartiranja i dr. Radom je stekao veliko iskustvo, upoznao prostrane areale šuma, uspore-đivao ih i tako mogao definirati optimalan način gospodarenja za svaki pojedini slučaj. Surađivao je sa Šum. institutom u Zagrebu i njegovim terenskim sekcijama. Kao dobar znalac tri strana jezika, bio je vodič stručnih ekskurzija šumarima iz drugih zemalja", (Petrović, F., 1985.).
 Kao član gimnazijskoga literarnoga klupa "Polet" Sisak zapažen je (1925.) sastavkom o tisućitoj obljetnici hrvatskoga kraljevstva, a za natječaj za Svetosavsku nagradu, u organizaciji Gospodarsko - šum. fakulteta obradio je temu o jeli na Zagrebačkoj gori, koja je objavljena u Šum. listu 1929. god. Za rada u Vinkovcima osnivač je ogranka HŠD i Kluba intelektualnih radnika, revnosno objavljujući osmrtnice o preminulim članovima društva u Šum. listu.

1M. Strineka, 1929: Uspijevanje jele u Zagrebačkoj gori i njena staništa.. Š.L. 8, s.322 PDF
2Ing. M. Strineka, 1953: Ing. Tropper Antun. Š.L. 4-5, s.242 PDF
3Strineka ing. M., 1955: Tečaj za primjenu fotogrametrije u šumarstvu. Š.L. 9-10, s.340 PDF
4Strineka, M., 1970: Milan Crnadak. Š.L. 1-2, s.66 PDF
5Strineka, M., 1971: Ing. Josip Žužek. Š.L. 1-2, s.50 PDF
6Strineka, M., 1971: Ing. Stevo Marković. Š.L. 11-12, s.483 PDF
7M. Strineka, 1974: Ing. Milan Duduković. Š.L. 5-6, s.264 PDF
8Strineka, M., 1975: Ing. Josip Tomaić. Š.L. 1-3, s.115 PDF
9Strineka, M., 1975: Ing. Josip Benić. Š.L. 4-6, s.230 PDF
10Strineka, M., 1975: Ekskurzija Kluba šumarskih umirovljenika SR Srbije u istočno-slavonske šume. Š.L. 7-10, s.378 PDF
11M. Strineka, 1976: Ing. Mihovil Pećina.. Š.L. 5-6, s.282 PDF
12M. Strineka, 1977: Utvrđivanje katastarskog prihoda za šume individualnih vlasnika. Š.L. 3-4, s.176 PDF
13M. Strineka, 1977: Zvonimir Perc, dipl. inž. šum.. Š.L. 3-4, s.213 PDF
14M. Strineka, 1978: Franjo Asaj, dipl. inž. šum.. Š.L. 8-10, s.426 PDF
15Strineka, M., 1979: Ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb u Varaždin. Š.L. 4-6, s.255 PDF
16Strineka, M., 1979: »877« Šumarski četvrtak u robnoj kući UPIN-a . . .. Š.L. 4-6, s.256 PDF
17Strineka, M., 1981: KOROŠEC, Mijo, dipl. inž. šum.. Š.L. 8-9, s.406 PDF
18Strineka, M., 1982: Josip Cuvaj, dipl. inž. šum.. Š.L. 1-3, s.86 PDF
19Strineka, M., 1984: Stručna ekskurzija članova Šumarskog društva (DITŠDI) Zagreb na području Šumskog gospodarstva Sisak. Š.L. 7-8, s.369 PDF
20Strineka, M., 1984: Stručna ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb na područje Šumskog gospodarstva Sisak. Š.L. 7-8, s.369 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 44, 115, 150.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 45, 59.
 *** ŠL 1952., s. 75; 1957., s. 263.
 *** Zbornik Vink. 1974., s. 535, 552.
 *** PŠH 1846-1976., s. 33, 51, 90, 414.
 Petrović, F.: In memoriam. Milan Strineka, dipl. ing. šum. ŠL 5-6, 1985., s. 290-291.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PETROVIĆ, Franjo: MILAN STRINEKA, dipl. inž. šum., ŠL 5-6/1985, s.290 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM