HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11490
ime SUPEK, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11490)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 2. 1905.Livno /BiH/
apsolvirao1932.
diplomirao22. 6. 1933.
umro25. 12. 1988.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Gimnaziju je završio u Banja Luci (BiH), a studirao je na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1931.-32., a diplomirao 22.6.1933.
 Rad u šumarskoj struci zapo-čeo je 1935. godine u Šum. upravi Srnetica (BiH). Do 1941. god. radio je u šumskoj upravi u Foči, Derventi i Turbetu kod Travnika, a 1941. premješ-ten je Ravnateljstvu šuma u Banja Luci, gdje ostaje cijelo vrijeme rata.
 Od 1.5.1945. povjerena mu je Šumska manipulacija u Banja Luci. Ubrzo napušta to mjesto i prelazi u Šumsku manipulaciju Brestovac kod Garešnice, ali iste je godine imenovan direktorom Podružnice ZEMŠUMPOH u Sisku, a 1947. premješten je u ŠG Sisak. God. 1948. premješten je u Bosnu, gdje se nalazio na raznim dužnostima: pomoćnik ministra za drvnu industriju, referent za šumarstvo i drvnu industriju u Savjetu za prerađivačku industriju, direktor plana u DI "Jahorina" te glavni analitičar i šef sektora za eksploataciju šuma u Generalnoj direkciji DI Sarajevo.
 Dne 7.3.1951. prelazi na služ-bu u Ministarstvo šuma NR Hrvatske, a godinu dana kasnije prelazi u Šum. institut u Zagrebu. God. 1954. imenovan je direktorom tog instituta, na kojoj dužnosti ostaje do travnja 1958., kad prelazi u Sekretarijat za šumarstvo, a krajem godine u Savjet za naučni rad NRH. God. 1961. vraća se u Sekretarijat za šumarstvo, u Odjel za uređivanje šuma, odakle 1967. odlazi u mirovinu.
 Društveno i politički je aktivan: bio je član uprave Repub. fonda za regulaciju voda SR Hrvatske, te član raznih tijela Općine Medveščak u Zagrebu.
 Odan je šumarskoj struci od studentskih dana. Već kao student bio je član JŠU, 1952. član je Upravnog odbora društva, a 1955. god. bio je predsjednik Šum. društva NRH. Šum. društvu ostao je vjeran do smrti kao sudionik "Šumarskih četvrtaka" u Šum. domu u Zagrebu.
 Objavio je nekoliko zapaženih radova i napisao nekoliko izvješća o radu HŠD. God. 1976. primio je Povelju i zlatnu medalju Saveza ITŠDI Hrvatske, a 1986. Plaketu Šum. instituta Jastrebarsko.

1V. Supek, 1952: Tehnička pomoć FAO našoj zemlji. Š.L. 4, s.133 PDF
2Ing. V. Supek, 1952: Kratak pregled rada Šumarskog društva. Š.L. 7, s.252 PDF
3V. Supek, 1952: Naši kongresi. Š.L. 12, s.493 PDF
4Pitomi kesten - vrijedna vrsta drveća i šumskog ploda. Šum. novine 3, Zag. 1953., s. 3.
5Ing. V. Supek, 1953: 74. godišnja skupština Šumarskog društva NR Hrvatske. Š.L. 4-5, s.228 PDF
6Šumsko - pokusne stanice Instituta za šumarska i lovna istraživanja NRH. Obavijesti 5, Zagreb 1954., s. 1-4.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, 150.
 *** ŠL 1940., s. 270, 420; 1941., s. 403, 541; 1943., s. 24, 268, 331; 1965., s. 589; 1976., s. 367; 1986., s. 468.
 *** ŠN, s. 357; SŠN 2, 1998., s. 683.
 *** PŠH 1846-1976., s. 383, 386, 388, 419.
 *** ŠIM, s. 36, 119, 165, 178,
 Petrović, F.; In memoriam. Vladimir Supek, dipl. ing. šumarstva (1905-1988.). ŠL 11-12, 1989., s. 668-669.
 *** HŠD 1846 - 1996., Zagreb 1996. s. 255, 256, 262, 441.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PETROVIĆ, Franjo: VLADIMIR SUPEK, dipl. inž, ŠL 11-12/1989, s.668 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM