HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11504
ime ŠABARIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11504)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 12. 1952.Virovitica
apsolvirao1976.
diplomirao21. 11. 1977.
karijera1978.ŠG Mojica Birta Bjelovartaksacija
1. 10. 1985.Šumarija Virovitica
16. 3. 1993.Šumarija Pitomačaupravitelj
1. 7. 2000.Šumarija Kloštar Podravskirevirnik
umro19. 9. 2012.Korija Sin Valenta i Marije r. Holer. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu poljoprivrednici. Školovao se u Virovitici: osnovnu školu završio je 1967., a na Gimnaziji "Petar Preradović" maturirao je 1971. godine.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 21.11.1977. godine. Na istom fakultetu upisao je 1979.-80. god. poslijediplomski studij. Položio je ve-ćinu ispita i priprema magistarski rad pod naslovom "Tarife za lipu".
 Nakon diplomiranja zaposlio se u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar u Sektoru za uređivanje šuma (taksaciji), gdje je bio pomoćni taksator, taksator i samostalni taksator.
 Stručni ispit za šumarskog inženjera položio je 24.3.1984. god. u Zagrebu.
 Dana 1.10.1985. prelazi u OOUR za uzgoj i zaštitu šuma Koprivnica, Šumarija Virovitica. Od 1.1.1990. god. revirnik je u Šumariji Virovitica, a 16.3.1993. prelazi na mjesto upravitelja Šumarije Pitomača.
Radni vijek okončao je kao revirnik u Šumariji Kloštar Podravski.
 Bio je član Upravnog odbora JP "Hrvatske šume", kao predstavnik uposlenika, od 20.2.1992. do 13.3.1996.
 Samostalno je izradio šumskogospodarske osnove: 1. Križevačke prigorske šume, 2. Vrani kamen, 3. Široko Brezje I i II. Sudjelovao je u izradi nekoliko desetaka osnova kao pomoćnik u terenskom i kancelarijskom radu te crtanju karata za njih.
 Bio je aktivan je športski djelatnik: rukometni je sudac nacionalne "A" kategorije i sudac I. B lige. Suđenjem se bavi dvadesetak godina (14.12.1975.-30.12.1995.). Sudio je oko 920, što prijateljskih, natjecateljskih i prijateljskih međunarodnih utakmica.
 Bio je član je i jedan od osnivača Hrvatske samostalne udruge ljubitelja lova, ribolova i prirode "Sveti Hubert" Virovitica, kao i aktivni član Hrvatskog šumarskog društva.
 Nosilac je spomenice Domovinskog rata.
 S obitelji je živio u Koriji kod Virovitice gdje je i iznenada preminuo u 60. godini života.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 5, 61. i 1996., s. 54.
 *** Časop. "Hrv. šume" br. 21-22, 1998., s. 21-23.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 695.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM