HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1152
ime KOMAR, Ivan  - stariji
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1152)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1904.Pešćenica
umro27. 9. 1965.

 Sin Stjepana i Jelke rođ. Cvetković. Osnovnu školu završio je u Pešćenici kod Siska. Cijeli radni vijek bio je lugar u Šumariji Vel. Gorica. Čuvao je šumu u doslovnom smislu te riječi, njezine životinje i biljke. Bio je prvi iz generacije lugara u obitelji.Tu je ljubav prenio na svoje sinove Franju i Ivana i unuka Gorana, koji su krenuli njegovim stopama i postali lugari – čuvari šume. Umirovljen je 1965, ali i dalje je odlazio u šumu jer nije mogao zamisliti život bez nje. Umro je u 61. godini života, 27.9.1965. – ubrzo nakon umirovljenja. Odlikovan je Medaljom za hrabrost u II. svj. ratu kao antifašist. ( O lugarima Komar dobili smo podatke od unuke i kćerke gospođe Slavice Komar Sarkotić, na čemu joj zahvaljujemo.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM