HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11520
ime ŠARČEVIĆ, Slavko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11520)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 2. 1929.Bošnjaci
srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1965.
diplomirao1966.ŠF Beograd
karijera1951.Šumarija Levanjska Varoš
djelovao Vinkovci
umro27. 3. 2006.Vinkovci Sin Pere, šum. poslovođe i Lize, domaćice. Hrvat, katolik. Osnovnu školu završio je u Bošnjacima 1940., Šumarski tehnikum u Karlovcu 1950.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gdje je diplomirao 1966. godine.
 U šum. struci počeo je raditi 1951. kao zamjenik upravitelja Šumarije Levanjska Varoš i tu ostaje do 1953. Od 1961. do 1963. bio je šef ekonomske jedinice eksploatacije u Šumariji Spačva. Od 1966. do 1969. bio je šef ekonomske jedinice uzgoja šuma u Šumariji Otok, a nakon toga do 1975. radi kao referent za HTZ u ŠG "Hrast" Vinkovci. Slijedećih deset godina (1975.-1985.) bio je rukovoditelj Kadrovskog odjela. Od 1985. do 1990. vodi kadrovske poslove u svojstvu višeg struč. suradnika u ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci. Do odlaska u mirovinu (1994.) radi kao tehnolog za obrazovanje u Proizvodnom odjelu UŠ Vinkovci.
 Sretna je okolnost što je učio šumarski "zanat" od istaknutih šumarskih stručnjaka I. Spaića, I. Dekani-ća, T. Lucarića, D. Tonkovića, Đ. Babogreca..., a radio u timu šumara A. Kamerera, I. Matoševića, I. Krstića, M. Cvitića i dr., koji su znali čuvati stručni ugled vinkovačkom šumarstvu.
 U društvenom radu bio je: predsjednik Sindikata šumarstva i drvne industrije Slavonije i Baranje (1975.-85.); prvi predsjednik Sindikata šumarstva RH (1971.-72.); zastupnik u VUR Sabora RH; aktivan član Izvrš-nog odbora i Nadzornog odbora HŠD.
 Za svoj rad dobio je više priznanja: Plaketu Sindikata RH, plaketu saveznog sindikata, Orden rada sa srebrnim vijencem; Spomenicu domovinske zahvalnosti (1996.) i Pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav HŠD u povodu 150. obljetnice (1997.).

1Šarčević, S., 1986: STJEPAN SRNIĆ, dipl. inž.. Š.L. 11-12, s.587 PDF
2Šarčević, S., 1986: ZLATKO KAJTAR, dipl. inž.. Š.L. 11-12, s.588 PDF
3Šarčević, S., 1990: IVAN (KUM) MATOŠEVIĆ, dipl. inž. (1933—1990). Š.L. 9-10, s.433 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 644.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 58; 1997., s. 322.
 *** HŠD 1846-1996., Zagreb 1996., s. 303, 315, 316, 322, 327, 331-333, 335, 337, 339, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 371, 373, 375, 381, 387, 436.
 *** Časopis "HŠ" br. 12, 1997., s. 23.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GREGOROVIĆ, Ilija: Slavko Šarčević, (1929–2006), ŠL 5-6/2006, s.291 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM