HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11521
ime Š., Božidar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11521)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1930.
diplomirao10. 10. 1930.
djelovao Banja Luka /BiH/

 Studirao je na Gospodarskošum., odnosno Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1929.-30., a diplomirao 10.10.1930. Zaposlio se 2.8.1932. kao pripravnik u Direkciji šuma Čačak (Srbija). Od 1937. do 1941. radio je u BiH (Prozor, Srebrenica, Ključ)

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 37, 115, 151.
 *** ŠL 1937., s. 548, 615; 1939., s. 327: 1941., s. 460.
 *** ŠN, s. 356
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM