HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1153
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1153)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Marice rođ. Birek. Do umirovljenja radio je kao lugar – čuvar šuma u Šumariji Vel. Gorica, UŠ Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM