HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11531
ime Š., Marjan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1952.
diplomirao7. 7. 1953.

 Sin Antona i Marije r. Marčič. Slovenske narodnosti i državljanstva. Otac mu je bio pravnik, a majka učiteljica. Osnovnu je školu završio u Novom Mestu 1938., a večernju gimnaziju pri II. muškoj u Ljubljani 1947.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odsjeku 1951.-52., a diplomirao 7.7.1953.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u Šumskoj upravi Mislinja - GG Slovenj Gradec (15.VII.-31.10.1953.), ali ubrzo prelazi u Šumsku upravu Kamnička Bistrica, na Fakultetski posjed "Silva" kao pomoćnik upravitelja (1.11.1953.-31.7.1954.). Ubrzo prelazi u Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo u Ljubljani (1.8.1954.-31.5.1955.), gdje radi kao asistent za uzgoj šuma. U šum. operativu vraća se 1.6.1955., zaposlivši se u Okružnoj upravi za šumarstvo - Postojna i zatim Okružnoj upravi za šumarstvo Koper, gdje ostaje do 30.9.1965. Tu je radio kao referent za uzgoj šuma, a kasnije kao inspektor za šumarstvo. Nakon toga, do 5.9.1979., do odlaska u invalidsku mirovinu, radio je dugi niz godina na mjestu šefa šumskog područja i OOUR-a (TOZD) u GG Tolmin - šumska područja Tolmin, Predmeja i Ajdovščina.
 Kao umirovljenik bio je desetak godina predavač na Gozdarskem šolskem centru Postojna (1.10.1979.-31.8.1988.), kojem je ostavio svu svoju šumarsku literaturu.
 Sudjelovao je na velikom broju savjetovanja na području bivše SFRJ i Slovenije.
 Napisao je i objavio desetak stručnih članaka u "Gozdarskom vestniku" (Topolov molj, Gozdni požari in organizacija protipožarne službe v Okraju Koper, Mehanskobiološki način borbe protiv borovem zavijaču, Rak na topoli). Sudjelovao je u emisijama Radio-Kopra i RTV Ljubljane, gdje je 1961. imao, u suradnji sa S. Tumpejem, emisiju "Zatirajmo borove škodljivce". U dva izdanja objavio je udžbenik za učenike šumarske škole pod naslovom "Gozdno gradbeništvo".
 Objavio je veći broj slika iz šumarske struke, sudjelovao je u reviji poduzeća SGG Tolmin "Soški gozdar" većim brojem slika i članaka od 1965. do 1976. godine. Pisao je u Primorskim novicama, Kmečkom glasu i ljubljanskom Delu.
 Član je DIT-a gozdarstva Posočja - Tolmin i zaslužni je član DIT-a gozdarstva Slovenije.
 Kao umirovljenik, živi u Kopru.

1Gozdni požari in organizacija protivpo-žarne službe u kotaru Koper, u zborniku "Prvo jug. savetovanje o zaštiti šuma od požara", Beograd 1963., s. 98-103.
2Gozdno gradbeništvo, za poklic gozdar, Ljubljana 1986., s. 1-67.
3Gozdno gradbeništvo, za smer gozdarski tehnik, Ljubljana 1992., s. 1-210.

nedeterminirano:
4VAŽNIJI RADOVI

 *** ŠN, s. 366; SŠN 2, 1998., s. 688.
 Bitenc, B.: Šavelj Marjan, Gozdno gradbeništvo. GozdV 1992., s. 249-250.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM