HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11542
ime ŠEJBAL, Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11542)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 1. 1901.Blato /Korčula/
apsolvirao1923.
diplomirao13. 10. 1924.
umro1. 1. 1938.Banja Luka

 Osnovnu školu i realnu gimnaziju završio je u Splitu. Šumarstvo je apsolvirao škol.g. 1922.-23. na Gospo darsko-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 13.10.1924. godine.
 Radio je u BiH. God. 1926. postavljen je za šum. inž. asistenta kod Šumske uprave "Prača" u Sjetlini, a 1927. za upravitelja Šum. uprave Bos. Dubica, gdje je radio do 1933., kada je u istom svojstvu premješten u netom osnovanu Šum. upravu u Potocima (Drvar). God. 1936. premješten je u Direkciju šuma Banja Luka za referenta, a zatim za šefa odjela za režiju, i na tom ga položaju zatiče smrt u 38. godini života.
 Bio je odbornik JŠU.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 52, 100, 151.
 *** ŠL 1937., s. 39.
 *** Izvještaj JŠU 1937., 1938., (ŠL).
 L. S.: Antun - Toni Šejbal, šum. savjetnik. In memoriam. ŠL 5, 1938., s. 295-296.
 *** ŠN, s. 354; SŠN 2, s. 681 (Šebal).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 L. S.: † Ing. Antun - Toni Šejbal., ŠL 5/1938, s.295 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM