HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11545
ime Š., Alen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11545)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao22. 7. 1994.

 Sin Tomislava i Jasminke r. Grubišić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je akademski slikar, a majka dipl. pravnica. I osnovnu i srednju školu završio je u Pazinu. Maturirao je u COUO "Otokar Keršovani" 1986. god.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 22.7.1994. iz područja šumske komunikacije i šum. ekonomika. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Analiza ekonomske opravdanosti izgradnje protupožarne ceste".
 Prvo radno mjesto u struci dobio je u UŠ Buzet odmah nakon diplomiranja. Pripravnički staž odradio je u Odjelu za uređivanje šuma. Od 1995. radi u istom odjelu kao taksator.
Od 1999. godine do kraja 2001. godine radi kao rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma UŠP Buzet.
Od 2002. do 2008.godine kao upravitelj šumarije Buje.
Od 2008. do 2010. godine u Savjetodavnoj službi za privatne šume.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara... Zagb 1997., s. 210, 232.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 702.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM