HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11546
ime ŠEPIĆ, Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen6. 12. 1903.Spinčići /Kastav/
apsolvirao1927.
diplomirao25. 6. 1928.
karijera Aleksinac /Srbija/
umro9. 6. 1977.Opatija
dodatne listepredsjednici HŠD Potječe iz skromne mnogobrojne obitelji kastavskih težaka. Otac mu je u dva navrata odlazio u Ameriku na rad. Osnovnu je školu završio u Kastvu, gimnaziju je počeo na Sušaku, a završio u Karlovcu 1923. god.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1926.-27. god., a diplomirao 25.6.1928. na Šum. odjelu.
 Prvo zaposlenje, kao pripravnik, dobiva u Direkciji šuma Aleksinac (Srbija). Iz Aleksinca došao je u Šumsku upravu Karlobag, a iz ove bio je premješten u Direkciju šuma na Sušaku (1932.-1939.), pa Sreskom načelstvu u Rabu, gdje prvih šest godina radi na melioracijama. Prve godine II. svj. rata provodi kao upravitelj Šumske uprave u Krasnom i na Mljetu, pa u Mostaru, odakle (1943.) odlazi u partizane.
 Iza rata na više je odgovornih dužnosti u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu. God. 1947. vraća se u zavičaj, gdje najprije radi u Upravi za pošumljavanje u Rijeci, a zatim u ŠG "Viševica" Rijeka, ponovno se posvećujući pošumljavanju goleti.
 Posljednjih 20 godina radnog staža na dužnosti je šumarskog i lovnog inspektora Zajednice općina Rijeka, u kojem je razdoblju tijekom više godina bio član Upravnog odbora Javne ustanove NP "Risnjak".
 Za zasluge u ratu (1942.-1945.), a posebno u poslijeratnoj obnovi zemlje i unapređivanju šumarstva, odlikovan je Ordenom bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem, Ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem, Medaljom za hrabrost te, prigodom 130. obljetnice osnutka HSŠD (1976.) zlatnom medaljom i poveljom.
 Bio je član Šum. društva i neko vrijeme i njegov predsjednik.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 42, 106, 151.
 *** ŠL 1939., s. 714; 1940., s. 251; 1941., s. 407; 1942., s. 94; 1952., s. 74; 1956., s. 331; 1958., s. 108; 1965., s. 589, 593: 1976., s. 367, 369, 565.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRANČIŠKOVIĆ, Stjepan: Nikola Šepić, dipl. inž. šum., ŠL 10-12/1977, s.554 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM