HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11548
ime ŠERBETIĆ, Adolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11548)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen11. 11. 1895.Rogatica /BiH/
apsolvirao1923.
diplomirao23. 7. 1923.
umro6. 8. 1983.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Osnovnu je školu polazio u Glamoču, Sarajevu i Jajcu, a realku u Banja Luci, gdje je maturirao 1914.g. Iste godine upisuje tehnički fakultet u Beču, ali studij prekida zbog rata, u kojem je sudjelovao od 1.1.1915. do 30.9.1918. godine. Od početka 1919. do 30.11.1920. službenik je Elektrobosne u Jajcu, a tada nastavlja studij na Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1922.-23. na Šum. odjelu, a diplomirao je 23.7.1923. godine.
 Zaposlio se u struci 20.12.1923. kod Šumarije Olovo, kojoj je i upravitelj. Stručni ispit položio je 1926. u Beogradu. Između dva rata istaknuti je organizator režijskoga poslovanja u bosanskim šumama (Bugojno, Busovača, Fojnica, Livno, Olovo, Mostar). U Busovači je bio postavljen za šum. savjetnika 15.3.1933., a uoči rata bio je direktor Direkcije šuma Mostar. U vrijeme II. svj. rata bio je rukovodilac poduzeća "Šipad" u Sarajevu. Od 1945. radi u Zagrebu; rukovodio je Projektnim biroom za šumarstvo i drvnu industriju. Poslije rata radi ponajviše u graditeljstvu i projektiranju šumskih prometnica. Bio je honorarni nastavnik na Šum. fakultetu u Zagrebu. Umirovljen je 1956. godine.
 Bio je član JŠU i od 1939. HŠD i suradnik lista "Narodna šuma".
 iz HLDT:
Osnovnu školu polazio je u Glamoču, Sarajevu i Jajcu, realku u Banjoj Luci, gdje je maturirao 1914. godine. Iste godine upisuje Tehnički fakultet u Beču, ali studij prekida zbog vojne obveze. Sudjeluje u Prvome svj. ratu od 1. siječnja 1915. godine do 30. rujna 1918. god. Od 1.I.1919. do 30.XI.1920. službenik je Elektrobosne u Jajcu. Nastavlja studij 1.I.1920. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje diplomira šumarstvo 1923. godine. Državni službenik postaje 8.XII.1923. godine u Šumariji Olovo. Bio je upravitelj šumarija Olovo, Livno, Bugojno, Fojnica i Busovača. Od prosinca 1940. do svibnja 1941. godine direktor je Direkcije šuma Mostar. Uz redovitu dužnost, od rujna 1939. do svibnja 1941. godine član je Upravnog i Nadzornog odbora Šumsko-industrijskog poduzeća Šipad u Sarajevu, a od svibnja 1941. godine do 25. svibnja 1945. godine direktor je istoga poduzeća. Od oslobođenja do kraja svibnja 1956. godine voditelj je građevne grupe Ministarstva šumarstva, Ministarstva drvne industrije, Generalne direkcije drvne industrije, te direktor Projektnog biroa šumarstva i drvne industrije u Zagrebu. Tijekom službovanja obavlja poslove redovite šumarske službe na terenu, pretežito eksploatacije šuma u režiji. Nakon oslobođenja radi uglavnom u graditeljstvu i na projektiranju šumskih prometnica: cesta, putova, željeznčkih pruga, riža, žičara itd., na otvaranju šumskih područja i projektiranju šumskih te drvnoindustrijskih objekata i pogona, počevši od perspektivnog plana i investicijskog programa do glavnih projekata. Napisao je poglavlje Šumarstvo u knjizi Privredne prilike Bosne i Hercegovine (1936-1937), a bio je suradnik lista "Narodna šuma". Umirovljen je 1956. godine. Na DI odsjeku Šum. fakulteta u Zagrebu predavao je kao hornorarni nastavnik predmet Projektiranje drvno-industrijskih pogona.

1RAZVOJ ŠUMARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI; Štamparija »Bosanska Pošta«, Sarajevo 1930. BIB
2Razvoj šumarstva u BiH, u djelu: "Bosna i Hercegovina kao privredno područje". Sarajevo 1938.
3Ing. A. Šerbetić, 1938: † Ing. Bogdan Babić.. Š.L. 2, s.98 PDF
4Ekonomika izbora komunikacija u iskorištenju šuma. Drvna industrija 4, Zagreb 1951., s. 10-12.
5Ing. A. Šerbetić, 1952: Stručni ispiti za mlade šumarske inženjere. Š.L. 1-3, s.69 PDF
6Šerbetić A., 1962: Dr Ivo Čvoriščec. Š.L. 1-2, s.80 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Izvj. JŠU 1927., s. 32 (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 46, 95, 151.
 *** ŠL 1937., s. 269; 1940., s. 50, 252, 253; 1941., s. 458; 1958., s. 111, 115: 1965., s. 590; 1976., s. 367, 368; 1984., s. 101-102, (In memoriam).
 *** ŠN, s. X, XII, 175, 354, 385, 503.
 *** PŠH 1846-1976., s. 279, 310, 414.
 *** ŠE 3, 1987., s. 331.
 *** HŠD 1846-1996., s. 255, 257, 259.
 *** SŠN, 1998., sv. 2, s. 681; sv. 3, s. 91, 229-230.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum., ŠL 1-2/1984, s.101 PDF
 SKOKO, Mladen: 50 godina projektnog biroa Šumarstva i drvne industrije – projektnog biroa “Palmotićeva 45” u Zagrebu (1954–2004), ŠL 1-2/2005, s.87 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM