HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11557
ime Š., Zoran
zvanje
zanimanje     
dr.sc., dipl. inž. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11557)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
apsolvirao1986.
diplomirao25. 2. 1987. Sin Ante i Marije r. Jusup. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio čuvar prirode u NP Paklenica, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Starigrad-Paklenici 1978., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1981.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1985.-86., a diplomirao je na ŠG odjelu 25.2.1987.
 Poslije diplomiranja zapošljava se kao pripravnik u Upravi NP Paklenica, gdje će ostati cijeli svoj dosadašnji radni vijek. Nakon godine dana stažiranja, voditelj je zaštite i održavanja nacionalnog parka. U veljači 1992. Vlada Republike Hrvatske imenuje ga v.d. direktora NP Paklenica, a u listopadu iste godine i njegovim direktorom, gdje se u svojstvu ravnatelja nalazio i početkom 1999. godine.
 Sudjelovao je na više stručnih i znanstvenih skupova, vezanih uz zaštitu prirode, od kojih izdvajamo III. stručni simpozij starijih menađera šum. struke u Rimu 9.-14.11.1993. u organizaciji Vijeća Europe. Domaćin je i organizator uspješnog simpozija u Starigrad-Paklenici listopada 1994. u povodu 45. obljetnice NP Paklenica.
 Zaslužan je za uređenje NP Paklenica, izgradnju prilaznih staza i cesta te izgradnju turističkog objekta, a posebno za proširenje zaštićenog područja na Velebitu.
 Nakon prvih izbora, u prvom sazivu Općine Starigrad, bio je donačelnik Općine Starigrad. Dragovoljac je Domovinskog rata 1991.-1992., promaknut u čin natporučnika.

1Nacionalni park Paklenica. Ekološki glasnik 9-10, 1992., s. 30-33.
2NACIONALNI PARK PAKLENICA; Uprava NP PAKLENICA, Zagreb 1994. BIB
3Sukcesija šume crnog bora na trajnoj pokusnoj plohi br. 50 u NP Paklenica, (sa Ž. Španjol i Đ. Rauš). Paklenički zbornik 1, 1995., s. 119-128.
4Nacionalni park Risnjak - PLAN UPRAVLJANJA; Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Crni Lug 2007. BIB
5Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, Marko VUČETIĆ, 2013: UGROŽENOST SASTOJINA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill) POŽARIMA U STANIŠNIM UVJETIMA JADRANSKOG PODRUČJA KRŠA. Š.L. 9-10, s.461 pdf
6Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, 2013: UTJECAJ METEOROLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZAPALJIVOST NEKIH SREDOZEMNIH VRSTA. Š.L. 11-12, s.583 pdf
7Milivoj Franjević, Zoran Šikić, Boris Hrašovec, 2019: Prvi ulovi Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) u naletno-barijernim klopkama i porast populacije u nizinskim hrastovim sastojinama Hrvatske. Š.L. 5-6, s.215 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** NP Paklenica. Vodič. Zagreb 1994.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PERNAR, Nikola: Dr. sc. Zoran Šikić, ŠL 7-8/2012, s.401 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM