HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11562
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11562)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao7. 12. 1992.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Split

 

zz(isčlanjeni)

diplomirani inženjer šumarstva

 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 7.12.1992. na Šum. odsjeku.

1Šimić, I., 1997: Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarene površine. Š.L. 7-8, s.425 pdf
2Šimić, I., 1999: Pripreme u zaštiti šuma od požara u Dalmaciji. Š.L. 5-6, s.250 PDF
3Šimić, I., 2000: Biološke mjere u zaštiti šuma od pošara. Š.L. 3-4, s.214 PDF
4Šimić, I., 2000: Poticaj podizanja šuma metodom komprimiranog filogenetskog razvoja. Š.L. 7-8, s.463 PDF
5Šimić, I., 2000: Međunarodni skup o požarima u Euromediteranskoj regiji. Š.L. 11-12, s.745 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM