HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11569
ime Š., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11569)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao1987.

član HŠD ogranak
Bjelovar

26.05.1989

UŠP Bjelovar, Šumarija Vrbovec

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Franje i Ljubice r. Herceg. Hrvat. Otac mu je vozač, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio 1977. u Dubravi kod Vrbovca, a maturirao je u CUO Vrbovec, računovodstveno - financijski smjer 1981.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1987. god. iz područja uređivanje šuma. Tema dipl. rada bila je "Mjerenje prirasta u privatnim šumama po brzoj metodi prof. Klepca".
 Pripravnički staž odradio je u Šumariji Križevci 1987.-88.g. kao referent uzgoja, a 1989. počeo je raditi u Šumariji Vrbovec kao poslovođa na iskorišćivanju. Radno mjesto revirnika, na kojem je radio i u vrijeme prikupljanja podataka (1996.), dobio je 1991. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM