HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11581
ime Š., Đorđe  - Georgije
zvanje
zanimanje     
ovlašteni šum. inženjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11581)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1930.
diplomirao10. 10. 1932.ŠF Zagreb
djelovao Oštrelj, Drvar, Nova Gradiška
dodatne listeruski studenti

 Sin je Vasilija, oficira. Diplomirao je 1932. Od 1938. bio je ovlašteni inženjer šumarske struke, član Beogradske komore. God. 1940. bio je u Oštrelju (BiH). Za vrijeme rata bio je ovlašteni šum. inženjer u tadašnjoj NDH, sa prebivalištem u Srnetici (Drvar, BiH). God. 1942. kao činovnik Šumskog industrijskog poduzeća d.d. Sarajevo postavljen je za šum. višeg pristava kod Ravnateljstva šuma N. Gradiška.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 151.
 *** ŠL 1940., s. 607.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM