HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11588
ime ŠKORIĆ, Arso
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. agronomije, redoviti sveuč. profesor, prorektor, dekan Poljopr. fakulteta u Zagrebu
     


lokacija

rođen25. 1. 1922.Sibinj /Slavonski Brod/
apsolvirao1949.
diplomirao1950.
doktorirao1956.
umro29. 11. 1993.Zagreb Diplomirao je na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu - Poljoprivredni odsjek - 1950. god. Nakon jednogodišnjeg praktičnog rada, izabran je za asistenta za pedologiju u Zavodu za pedologiju Poljoprivrednošum. fakulteta u Zagrebu. Šest mjeseci bio je na specijalizaciji u SAD. Doktorirao je 1956., a habilitirao 1958. Redoviti prof. bio je od 1967. godine.
 Bio je predstojnik Zavoda za pedologiju, prorektor Zagrebačkog sveuč., dekan Poljopriv. fakulteta i član mnogobrojnih udruga.
 Dodiplomsku nastavu obavljao je na poljoprivrednim fakultetima u Zagrebu i Osijeku te na PMF-u u Zagrebu. Organizirao je i uspješno vodio poslijediplomski studij iz pedologije, promovirajući više doktora i magistara znanosti, među kojima više nastavnika Šum. fakulteta u Zagrebu.
 Objavio je samostalno ili u suradnji više od sto radova, od kojih nekoliko desetaka o problematici šumarstva ili u svezi sa šumarstvom, (vid. literaturu u SŠN).

1PEDOLOŠKI PRAKTIKUM; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ZAGREB 1965. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. VIII, IX, XII, 186, 198, 199, 303, 304, 382, 504-505.
 *** Zbornik Vinkovci, 1974., s. 697.
 *** PŠH 1846-1976., s. 56.
 *** ŠIM, s. 170, (radovi).
 *** SŠN, sv. 2, ŠF Zagreb 1998., s. 217, 219, 270-271, (s radovima), 678; sv. 4, s. 110.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM