HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11591
ime ŠKORIĆ, Vladimir
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, dr. sc., prof. fitopatologije
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11591)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 8. 1890.Požega
apsolvirao1914.
diplomirao1915.
doktorirao1920.Filozofski fakultet u Zagrebu
umro19. 2. 1947.Zagreb Nakon diplomiranja 1915. god. na Šum. akademiji u Zagrebu, radio je u šumarskoj praksi (Delnice). God. 1918. premješten je na Šum. akademiju u svojstvu asistenta kod katedre za uzgajanje šuma. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1920. godine apsolvirao je i doktorirao iz područja prirodnih znanosti.
 God. 1925. izabran je za docenta, 1928. za izvanrednog, a 1929. za redovitog profesora Poljoprivrednošum. fakulteta u Zagrebu. Na Šum. odjelu predavao je šum. fitopatologiju (1920.-1947.), anatomiju drva (1926.-1947.), zaštitu šuma (1928.-1942.), a kraće vrijeme šum. entomologiju i terensko crtanje. God. 1932. osnovao je Zavod za fitopatologiju i bio njegov predstojnik do smrti - 1947. godine. Dekan PŠF bio je 1930.-1931.
 Specijalizirao je (1921.) u Zavodu za mikologiju na Šum. visokoj školi u Hann. Mündenu (Njemačka), a 1926.-27., kao znanstveni radnik i istra-živač, boravio je na Poljoprivr. fakultetu u Madisonu (SAD), gdje je studirao bakterijske biljne bolesti.
 Napisao je velik broj znanstvenih i stručnih radova, poznatih i u svijetu. Postavio je temelje šumarske i poljoprivredne fitopatologije u Hrvatskoj. Između ostaloga bio je član Američkoga fitopatološkog druš- tva, a bio je član i odbornik JŠU te član HŠD.

1Das massehafte Eingehen der slavonischen Eiche. Verhandlungen des Internationalen Kongresses forstlicher Versuchanstalten, Stocholm 1919.
2Prilog poznavanju roda Daphne. Glasnik HPD 1923., s. 55.
3Umjetni uzgoj pečurke (Agaricus campestris). Priroda 1923., s. 133-140.
4Periteciji hrastove medljike u Hrvatskoj. Šum. list 1923., s. 193-198.
5Dr. Škorić Vladimir (Zagreb), 1924: Fascijacije drveća i grmlja. Š.L. 2, s.55 PDF
6Doprinos poznavanju uzročnika osipa iglica crnogoričnog drveća. Šum. list 1924., s. 127-137.
7Vladimir Škorić, 1926: ERYSIPHACEAE CROATIAE (PRILOG FITOPA-TOLOŠKO-SISTEMATSKOJ MONOGRAFIJI NAŠIH PEPELNICA).. GŠP vol. 01 s. 52
8Vladimir Škorić, 1926: UZROCI SUŠENJA NAŠIH HRASTOVIH ŠUMA.. GŠP vol. 01 s. 234
9Uzroci sušenja naših hrastovih šuma. Glasnik za šum. pokuse 1, 1926., s. 234-246.
10Erysiphacaea Croatiae. Ibid., s. 52-118.
11Bacterial Blight of Pea, its Overintesing and Dissemination. Phytopathology, 1928.
12Staining bacteria in Plant Tissue. Phytopathology 1928.
13Mikološki prilog flori Hrv. i Slavonije s osobitim obzirom na parasitske gljive. Glas. HPD 1928., s. 97-108.
14Prof. V. Škorić, 1932: Dr. A. Ugrenović: Iskorišćavanje šuma. II. dio. Tehnologija drveta.. Š.L. 10, s.606 PDF
15Rhabdocline pseudotsugae Syd. - nova pogibao na naše parkove. Ibid. 1-2.
16Holandska bolest brijesta. Naš vrt 3-4, 1935., s. 44-49.
17Zijevalična rđa (Puccinia antirrhini Diet. et Holw.) - nova bolest u našoj zemlji. Ibid. 11-12., s. 262-267.
18Vladimir Škorić, 1937: Poria obliqua (Pers) Bres. - Prinos poznavanju biologije i patološkog djelovanja gljive. GŠP vol. 05 s. 271
19Vladimir Škorić, 1938: Da li je Pholiota adiposa Fr. ili Pholiota aurivella (Batsch) Fr. uzročnik karakteristične truleži jelova drva. GŠP vol. 06 s. 61
20Vladimir Škorić, 1938: Jasenov rak i njegov uzročnik. GŠP vol. 06 s. 66
21Vladimir Škorić, 1938: Žilavka tigrasta — Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. - Studije o biologiji, razvoju i patološkom djelovanju gljive. GŠP vol. 06 s. 98
22Da li je Pholiota adiposa Fr. ili Pholiota aurivella (Batsh.) Fr. uzročnik karakteristične truleži jelova drva. Glasnik za šum. pokuse 1938., s. 61-65.
23Jasenov rak i njegov uzročnik. Ibid., 1938., s. 66-67.
24Ključ za određivanje bolesti drveća. Šum. priručnik II, Zagreb 1946., s. 841-854.

nedeterminirano:
25ZNAČAJNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1927., s. 526; 1940., s. 271; 1943., s. 24.
 *** Izvj. JŠU 1927., 1930., 1931., (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 1, 4, 136, 151.
 Uredn.: Dr. Prof. Vladimir Škorić. In memoriam. ŠL 1-2, 1947., s. 55-56.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 38, 45, 50, 51, 249, 251, 254.
 *** ŠN, s. XII, 119-123, 157, 158, 168, 202, 203, 205, 206, 222, 247, 300, 301, 305, 383, 384, 505.
 *** Spom. PMF. Zgb 1974., s. 134, 155.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 218, 228, 236, 237, 245, 247, 252, 260, 707.
 *** ŠIM, s. 75.
 *** PŠH 1846 - 1976, s. 109-112, 115, 414.
 *** ŠE 3, 1987., s. 335.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Vinko -vci - Zagreb 1996., s. 541, 543.
 *** SŠN 1998., sv. 2, s. 133, 135-139, 199, 204, 422, 423, 466, 475-476, 662; 3, s. 91, 114, 324; sv, 4, s. 90 (pogrešno: A. Škorić).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: †Dr. prof. Vladimir Škorić, ŠL 1-2/1947, s.55 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM