HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11597
ime Š., Jadranka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirala1993.
diplomirala12. 7. 1994.

 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je na Šum. odsjeku 12.7.1994. godine. Izradila je i obranila diplomski rad naslova "Zelenilo i njegova zaštita - SRC Mladost Sava".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM