HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11598
ime ŠKUNCA, Anton
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11598)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 10. 1931.Novalja /Pag/
apsolvirao1959.
diplomirao6. 6. 1961.
karijera15. 7. 1961.šumarija Ivanska Sin Frane i Kate r. Škunca. Hrvat, katolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Novalji na Pagu 1941., a gimnaziju u Senju 1953. godine.
 Studirao je šumarstvo na Poljo privredno-šum., fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1958.-59., a diplomirao na osamostaljenom Šum. fakultetu 6.6.1961.
 Prvo zaposlenje dobio je u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, u Šumariji I- vanska, gdje radi od 15.7.1961. do 31.10.1963. na mjestu zamjenika upravitelja i referenta za iskorištavanje šuma. Stručni ispit položio je 1968. u Zagrebu. Za upravitelja Šumarije Vel. Grđevac postavljen je 1.11.1963., gdje ostaje do 20.10.1982., kada prelazi u upravu ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Tu radi na mjestu referenta za građevinarstvo, na normiranju i kao referent za prodaju u Komercijalnom odjelu JP "Hrvatske šume" UŠ Bjelovar. Od 1.1.1992. do 1.7.1996. bio je upravitelj Šumarije Vel. Grđevac, a zatim prelazi u UŠ Bjelovar za savjetnika. U mirovinu je otišao 16.4.1997. godine.
 Bio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac.
 Živi u Vel. Grđevcu.

 *** ŠN, s. 372; SŠN 2, 1998., s. 690.
 *** Zbornik Bjelovar, 1974., s. 420, 436.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 62.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KNEPR, Josip: Anton Škunca Toni, dipl. ing. šum.(1931.- 2019.), ŠL 3-4/2020, s.224 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM