HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11602
ime ŠLEHTA, Dragutin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11602)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen20. 9. 1929.Varaždin
niže obr.1940.Bjelovar
srednje obr.1948.Bjelovar
apsolvirao1953.
diplomirao8. 4. 1955.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1956.Šumarija Velika Pisanica
1958.Česma Bjelovar
1964.DIK Florijan Bobić Varaždin
1973.Kemoboja Varaždin
djelovao Bjelovar, Varaždin
umirovljen1990.Varaždin
umro24. 11. 2004.Varaždin Sin Dragutina i Ane r. Pinter. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Školovao se u Bjelovaru: osnovnu je školu završio 1940., a maturirao je na Državnoj realnoj gimnaziji u Bjelovaru 1948. godine.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu, tehnološki smjer škol.g. 1952.-53., a diplomirao 8.4.1955.
 Nakon diplomiranja radio je kao pripravnik u Šumariji Velika Pisanica (1956.-58.). Položivši stručni ispit 1958. u Zagrebu, zaposlio se u "Česmi" Bjelovar, gdje je bio referent za uzgoj i plan, a zatim tehnički rukovodilac u Tvornici šperploča do 1962.g.
 Tada posve prelazi na rad u drvnu industriju. Najprije je (1962.-63.) referent za drvnu industriju u Privrednoj komori Bjelovar, a zatim prelazi u D. K. "Florijan Bobić" Varaždin i radi u tehničkoj pripremi i nabavi (1964.-72.). Od 1973. do 1978. šef je Poslovnice "Kemoboja" u Varaždinu. Od 1979. do 1990. radio je u Trgovačkom poduzeću "Commerce" Varaždin - Robnotransportni centar. Tu je bio komercijalni rukovodilac i pomoćnik direktora. God. 1990. odlazi u mirovinu.

 *** ŠN, s. 368; SŠN 3, 1998., s. 336.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM