HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11610
ime ŠOJAT, Miroslav
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11610)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 8. 1934.Užice /Srbija/
magistrirao12. 5. 1971.Centar za postdiplomski studij u Zagrebu
umro16. 8. 1995.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Nakon kraćeg rada kod Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Šum. fakulteta u Zagrebu, 15.3.1979. prelazi na rad u Šum. institut Jastrebarsko, gdje ostaje do umirovljenja.
 Magistrirao je 12.5.1971. u Centru za postdiplomski studij Sveuč. u Zagrebu iz mikrobiologije tla temom "Proučavanje gljiva u tlu primjenom raznih mikrobioloških metoda".
 Na posao u Jastrebarsko putovao je iz Zagreba, iako je bio slabog zdravlja. U institutu bio je samostalni istraživač u Odjelu za ekologiju. Vodio je teme iz šumarske mikrobiologije. Temeljem prikupljenih rezultata objavio je više radova u domaćim znanstvenim časopisima, poglavito u Šumarskom listu.
 God. 1991. otišao je u mirovinu, a 1995. je umro.

1Proučavanje gljiva u tlu primjenom raznih mikrobioloških metoda. Magist. rad, Centar za postdiplomski studij Sveuč. u Zagrebu, 1970.
2M. Šojat , 1974: Mikrobiološka istraživanja tala nekih šumskih ekosistema u Hrvatskoj. Š.L. 7-9, s.325 PDF
3Utjecaj šuma bjelogorice na kvalitet povr-šinskih voda, (sa Munjko, I.). Ribarstvo Jugosl. 2, Zagreb 1980.
4Šojat, M., 1980: Neki problemi analize mikroflore šumskih i drugih tala dilucionorn metodom na agrariziranim supstratima. Š.L. 5-6, s.233 PDF
5Šojat, M., 1985: Proučavanje mikroorganizama tla direktnim biološkim metodama. Š.L. 1-2, s.39 PDF
6Šojat, M., 1988: Neka mikrobiološka zapažanja u šumskim fitocenozama. Š.L. 1-2, s.76 PDF
7Šojat, M., 1988: Mikrobiološka istraživanja nekih šumskih tala direktnim metodama. Š.L. 7-8, s.361 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** PŠH 1846-1976., s. 57, 419.
 *** ŠIM, s. 32, 119, 170, 178.
 Orlić, S.: In memoriam. Mr. sc. Miroslav Šojat. ŠL 11-12, 1995., s. 441.
 Maričević, I.: Kazalo autora suradnika... ŠL 3-4, 1997., s. 182, 188.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 628.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ORLIĆ, Stevo: Mr. sc. Miroslav Šojat, ŠL 11-12/1995, s.441 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM