HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11626
ime Š., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11626)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao26. 2. 1970.
karijera15. 3. 1970.šumarija Krasno
djelovao Senj

član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Marka i Marije r. Filipović. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz tradicionalno šumarske obitelji. Otac mu je bio šumski poslovođa, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Krivom Putu (niže razrede) i Senju 1960., a Srednju šum. školu u Delnicama 1964. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 26.2.1970.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je odmah nakon diplomiranja u ŠG Senj, Šumarija Krasno (15.3.1970.), gdje je obavio pripravnički staž. Tu nastavlja raditi i nakon odsluženoga vojnog roka, ali sada na dužnosti referenta za iskorišćivanje šuma, a bavio se i poslovima uzgoja šuma i lovstva. Nakon više od 8,5 godina rada u Šumariji Krasno, 16.8.1979. god. premješten je u Radnu zajednicu ZS ŠG Senj, u Odjel za uređivanje šuma, gdje najprije radi kao referent za uređivanje šuma, a od 1980. biva unaprijeđen za šefa taksacije. Na tom radnom mjestu ostaje i prve dvije godine nakon osnivanja Gor.-primor. ŠG Delnice, a u srpnju 1987. prelazi iz RZ Gorprim. ŠG Delnice, Odjela za uređivanje šuma Senj u OOUR za iskorišćivanje šuma Šumarije Senj, za referenta pripreme rada.
 Osnivanjem JP "Hrvatske šume", UŠ Senj, 1991. god. radi na poslovima stručnog suradnika za iskorišćivanje šuma, a djelomično i uzgoja. Od 1.1.1992. postavljen je za upravitelja Šumarije Senj, na kojoj se dužnosti nalazio i početkom 1999. Na području Krša Šumarije Senj nastavlja započete poslove svojih prethodnika šumara i svoga oca.
 Član je HŠD, ogranak Senj.
 Živi u Senju.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 64; 1996., s. 57.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 693.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM