HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11628
ime ŠPALJ, Tomislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11628)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 9. 1925.Krivi Put
apsolvirao1948.
diplomirao12. 12. 1949.
umro7. 10. 1986.Zagreb Sin Mirka i Marije r. Tomljanović. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio činovnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru 1936., a srednju u Zagrebu, maturiravši na I. muškoj realnoj gimnaziji 1944. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1947.-48., škol.g. na Šum. odjelu i diplomirao 12.12.1949.
 Nakon diplomiranja zaposlen je u ŠG Gospić. Kako se istakao u radu, već slijedeće godine (1951.) imenovan je upraviteljem Šumarije Vrhovine, a osnivanjem Javne ustanove Nacionalni park "Plitvička jezera" postaje njezinim prvim upraviteljem sa sjedištem u Plitvičkom Ljeskovcu. Tu dužnost obavlja od 1951. do 1956. god. kad preuzima poslove upravitelja Šumarije Lekenik. God. 1961. i 1962. radi u Institutu za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu, a krajem 1962. prelazi u ŠG Zagreb, ostavši mu vjeran gotovo četvrt stoljeća, sve do svoje prerane smrti 1986. godine.
 U Zagrebu najprije radi u RZ Zajedničke službe (1962.-1964.), zatim je upravitelj Šumarije Zagreb (1964.-1984.) i na kraju direktor OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Zagreb. "Kroz svo vrijeme rada u ŠG Zagreb pokazao se izvanrednim pregaocem na rad, uspješnim stručnjakom i čovjekom visokih kvaliteta. Sam položaj rukovodioca na osjetljivom području Zagrebačke gore, gdje su se uvijek sukobljavali interesi raznih strana i mišljenja o ispravnosti gospodarenja šumama Medvednice, iziskivalo je stalnu napetost i konfrontacije. Ništa na poslu nije mu bilo teško i nesavladivo. Stekao je ugled i priznanje kolektiva i služio je svima svojim primjerom", (Vraneš, Živković, 1986.).
 Umro je u Zagrebu i 10.10.1986. pokopan je na Mirogoju.

1Proučavanje optimalne strukture mješovitih mladika hrasta lužnjaka i graba - pokusna ploha Sjeverno Radiševo. Obavijesti 1, 1962., s. 69-79.
2T. Špalj , 1962: Problemi njege prebornih šuma. Š.L. 11-12, s.391 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 362; SŠN 2, 1998., s. 687.
 *** PŠH 1846-1976., s. 97, 419.
 *** ŠIM, s. 84, 119, 170, 178.
 Vraneš-Živković. In memoriam. Tomislav Špalj, dipl. ing. šum. ŠL 11-12, 1986., s. 586-587.
 *** HŠD 1846-1996., s. 277.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VRANEŠ, Vojislav: Tomislav ŠPALJ, dipl. inž., ŠL 11-12/1986, s.586 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM